II Forum Rozwoju Regionalnego

24 października na Politechnice Opolskiej odbyło się II Forum Rozwoju Regionalnego. Wzięli w nim udział przedstawiciele świata biznesu, nauki i władzy. 

To wspólna inicjatywa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – dwóch stref ekonomicznych działających na obszarze województwa opolskiego, które prężenie przyczyniają się do jego rozwoju.

Patronatem honorowym wydarzenie objął Wiceminister Obrony Narodowej, poseł Marcin Ociepa.

W ramach Forum Rozwoju Regionalnego zaplanowano osiem paneli tematycznych dotyczących rozwoju Opolszczyzny w kluczowych obszarach:

  • transformacji cyfrowych,
  • rozwoju rolnictwa,
  • zarządzania kryzysowego w samorządach,
  • szansach dla młodych mieszkańców regionu,
  • dynamiki inwestycji lokalnych.
W trakcie wydarzenia wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki oraz Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.
Odznaki otrzymali m.in. członkowie Opolskiej Izby Gospodarczej:

Odznaki wręczył Wiceminister Rozwoju i Technologii Grzegorz Piechowiak.

Podczas Forum została podpisana umowa pomiędzy Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”Politechniką Opolską – członkiem Opolskiej Izby Gospodarczej o kooperacji naukowo-badawczej, realizacji wspólnych celów w zakresie badań, rozwoju i promowania odnawialnych źródeł energii.
Tym samym zostało powołane do życia laboratorium optymalizacji pracy odnawialnych źródeł energii – INVEST-PARK LAB.

Jego głównym celem będzie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad wytwarzaniem energii elektrycznej pochodzącej z energii słonecznej , w tym przede wszystkim wspomnianej inteligentnej stabilizacji pracy farm fotowoltaicznych, za pomocą przemysłowych magazynów energii oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym zakresie.

Podczas wydarzenia w imieniu Zarządu Powiatu Starosta Krapkowicki Maciej Sonik podpisał umowę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. będącą kolejnym krokiem, aby tereny znajdujące się w powiecie krapkowickim były dla KSSE wskazaniem pierwszego wyboru, a dla inwestorów dogodnym miejscem do podjęcia planowanych działań.

zdjęcia: OIG, WSSE

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram