I Spotkanie w ramach cyklu Opolskie Inspiracje Gospodarcze 31.01.2023 r.

 

W dniu 31 stycznia w Restauracji Czardasz w Opolu odbyło się pierwsze spotkanie cykliczne pn. „Opolskie Inspiracje Gospodarcze”. Organizatorami wydarzenia byli: Opolska Izba GospodarczaBCH Chwaliński. Tematem przewodnim spotkania były zmiany w prawie dla przedsiębiorców w 2023 roku,  o których informowali przedstawiciele z opolskich oddziałów państwowych instytucji tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Przedstawiciele prelegentów byli dostępni dla Przedsiębiorców podczas całego wydarzenia, udzielając dodatkowych informacji oraz odpowiadając na pytania zainteresowanych. Podczas spotkania wysłuchano też informacji Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, na temat funkcjonowania Sądu oraz korzyści wynikających z arbitrażu.   Po części wykładowej, uczestnicy spotkania mieli okazję networkingu, opowiadając o swojej działalności gospodarczej oraz nawiązując między sobą nowe kontakty biznesowe.

Bezpłatne spotkania z cyklu Opolskie Inspiracje Gospodarcze będą odbywać się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Na kolejnym spotkaniu, będziemy rozmawiać na temat nowej perspektywy finansowej UE, szczegóły i zapisy wkrótce. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram