Granty na Eurogranty – nabór trwa do 11 sierpnia!

 

Dofinansowanie skierowane jest dla mikro, małych i średnich firm mających siedzibę lub oddział na terenie Polski.

Dotacje będzie można przeznaczyć między innymi na specjalistyczną pomoc w przygotowaniu wniosku o wsparcie z programów KE.

 

MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE 280 060 zł

 

Co to eurogrant?

Jest to projekt planowany do realizacji w ramach jednego z Programów UE, zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt;
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności;
  • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych;
  • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu;
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu;

 

Szczegóły na stronie💻: www.parp.gov.pl/…/grants/granty-na-eurogranty

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 801 332 202 / 22 574 07 07 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram