Statystycznie. Informacje GUS

Eksport import od stycznia do sierpnia 2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2020 roku.
Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 147,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,6% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć że wyniki eksportu w okresie I-VII były o 6,0% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Sierpień przyniósł wyniki słabsze niż w lipcu i zbliżone do czerwcowych, choć jednocześnie wyraźnie lepsze niż w szczególnie trudnych maju i kwietniu. Korekta sierpniowa ma jednak charakter sezonowy i jest tym bardziej wyraźna po doskonale prezentującym się lipcu. Wyniki sierpnia okazały się zbliżone do oczekiwanych. 
Czytaj całość >>

Inflacja we wrześniu 2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji we wrześniu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,2% (w lipcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%). Ceny towarów okazały się o 0,2% wyższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 1,7% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w sierpniu wzrosły o 0,4%, w skali roku zaś wzrosły o 7,2%.
Ceny we wrześniu tak w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym okazały się wyższe od prognozowanych wcześniej oraz takie same jak publikowane jako wstępny szacunek inflacji we wrześniu.

Czytaj całość>>

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram