Aktualności

II nabór wniosków o przyznanie dotacji 05-06.08.2020 r.

Informujemy Państwa, iż II nabór wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami został wyznaczony w dniach 05-06.08.2020 roku w Biurze Projektu – w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej przy ul. Krakowskiej 39 w godzinach pracy biura tj. od 07:30 do godz. 15:30. W dniach od 5 […]

więcej

Ostateczna lista rankingowa dla II naboru

Informujemy o publikacji ostatecznej listy rankingowej kandydatów do projektu  „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” Lista rankingowa dla II naboru – pobierz

więcej

Wstępna lista rankingowa dla II naboru

Informujemy o publikacji wstępnej listy rankingowej kandydatów do projektu  „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2” Wstępna lista rankingowa dla II naboru – pobierz

więcej

Rekrutacja do projektu – II nabór 29.06-03.07.2020!

Ogłaszamy II nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu. Rekrutacja do Projektu będzie trwała od 29 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji należy składać w Biurze Projektu – Opolskiej Izbie Gospodarczej, przy […]

więcej

UWAGA – zmiana w realizacji poszczególnych etapów projektu

UWAGA – zmiana w realizacji poszczególnych etapów projektu Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii, Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 30.03.2020 r. podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych […]

więcej

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, Opolska Izba Gospodarcza publikuje wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego złożonych przez Uczestników projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą 2”. Lista wniosków rekomendowanych – do pobrania Pisma zawierające […]

więcej
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram