Oferty / Przetargi

Bezpłatne szkolenie z mediacji  dla przedstawicieli sądownictwa

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu zaprasza sędziów, asystentów i referendarzy sądowych na bezpłatne dwudniowe szkolenie z mediacji gospodarczych i cywilnych, które odbędzie się w dniach 15-16 października w Opolu. Liczba miejsc jest ograniczona (6 miejsc), decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny..

Warunkiem niezbędnym udziału w szkoleniu jest zatrudnienie w sądzie na terenie województwa opolskiego w charakterze sędziego, referendarza sądowego, bądź asystenta sędziego i wypełnienie i przesłanie do CAM   formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie z mediacji jest szkoleniem stawiającym na rozwój osobisty, pozwalającym spojrzeć na siebie, swoje otoczenie i swoje życie z innej perspektywy, dającym wgląd w samego siebie i swoją postawę w konflikcie. Pozwala uczestnikom usprawnić komunikację interpersonalną, jak również zdobyć umiejętność budowania porozumienia, umiejętność kooperacyjnego rozwiązywania problemów oraz rozumienia procesów grupowych i podejmowania decyzji.

Szkolenia dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości będą prowadzone w małej kameralnej grupie (maksymalnie 6-osobowej), w przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem metod aktywizujących i wymagających zaangażowania uczestników, takich jak symulacja mediacji gospodarczych i cywilnych, analiza konkretnych przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, refleksje, testy osobowościowe, ukierunkowanych na zdobycie praktycznych umiejętności. Uczestnikom przekazana zostanie także w przystępnej formie wiedza teoretyczna na temat zasad mediacji gospodarczej, etapów i rodzajów mediacji oraz prawnych podstaw.

Trenerami są: trenerki i  mediatorki  sądowe : dr Ewa Kosowska – Korniak oraz  Grażyna Górska.

W ramach szkolenia zagwarantowane są: po 2 przerwy kawowe  i obiad w każdym dniu, materiały szkoleniowe.

Szkolenia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły: Tel. 77 55 31 625, e-mail biuro@cam.opole.pl

Bezpłatne szkolenie z mediacji  dla przedstawicieli sądownictwa

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu zaprasza sędziów, asystentów i referendarzy sądowych na bezpłatne dwudniowe szkolenie z mediacji gospodarczych i cywilnych, które odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia w Pokrzywnej, w hotelu Dębowe Wzgórze. Liczba miejsc jest ograniczona (6 miejsc) decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warunkiem niezbędnym udziału w szkoleniu jest zatrudnienie w sądzie na terenie województwa opolskiego w charakterze sędziego, referendarza sądowego, bądź asystenta sędziego i wypełnienie online formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie z mediacji jest szkoleniem stawiającym na rozwój osobisty, pozwalającym spojrzeć na siebie, swoje otoczenie i swoje życie z innej perspektywy, dającym wgląd w samego siebie i swoją postawę w konflikcie. Pozwala uczestnikom usprawnić komunikację interpersonalną, jak również zdobyć umiejętność budowania porozumienia, umiejętność kooperacyjnego rozwiązywania problemów oraz rozumienia procesów grupowych i podejmowania decyzji.

Szkolenia dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości będą prowadzone w małej kameralnej grupie (maksymalnie 6-osobowej), w przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem metod aktywizujących i wymagających zaangażowania uczestników, takich jak symulacja mediacji gospodarczych i cywilnych, analiza konkretnych przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, refleksje, testy osobowościowe, ukierunkowanych na zdobycie praktycznych umiejętności. Uczestnikom przekazana zostanie także w przystępnej formie wiedza teoretyczna na temat zasad mediacji gospodarczej, etapów i rodzajów mediacji oraz prawnych podstaw.

Trenerkami są mediatorki sądowe dr Ewa Kosowska-Korniak i Grażyna Górska, znana z organizacji konferencji mediacyjnych w Oławie.

W ramach szkolenia zagwarantowany jest jeden nocleg, posiłki i materiały szkoleniowe.  Szkolenia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły: Tel. 77 55 31 625, e-mail biuro@cam.opole.pl

DO POBRANIA

  1. KWESTIONARIUSZ UCZESTNICTWA
  2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
  3. PROGRAM SZKOLENIA
  4. REGULAMIN

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na usługę cateringową podczas przerwy kawowej w dn. 28.05.2019, 11.06.2019 w ramach projektu 

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie RODO oferenta projektu


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór moderatora panelu dyskusyjnego w dn. 28.05.2019, 11.06.2019 w ramach projektu 

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie RODO oferenta projektu


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wynajem sali szkoleniowej w dn. 28.05.2019, 11.06.2019  celem przeprowadzenia panelu dyskusyjnego w ramach projektu 

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie RODO oferenta projektu


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór moderatora panelu dyskusyjnego w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie oferenta projektu


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór moderatora panelu dyskusyjnego w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania

Specyfikacja oferty

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie oferenta projektu


Stanowisko – Pracownik Administracyjny 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór pracowników w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Stanowisko – Pracownik Administracyjny

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór do opracowania CV wg kwestionariusza osób ubiegających się o zatrudnienie


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór pracowników w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Stanowisko – Pracownik ds. informatycznych 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór do opracowania CV wg kwestionariusza osób ubiegających się o zatrudnienie


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór pracowników w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Stanowisko – Zastępca Dyrektora  CAM

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór do opracowania CV wg kwestionariusza osób ubiegających się o zatrudnienie


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór pracowników w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Stanowisko – Dyrektor  CAM

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór do opracowania CV wg kwestionariusza osób ubiegających się o zatrudnienie


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na zakup laptopów w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie zakup laptopów

Formularz ofertowy

Oświadczenie o nie wykluczeniu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wykonanie strony internetowej w ramach projektu

„Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie wykonanie strony

Formularz ofertowy

Oświadczenie o nie wykluczeniu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram