Promocja gospodarcza miasta Opola

Szanowny Przedsiębiorco! Priorytetem w moim działaniu jest tworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu w Opolu. Rozwój miasta ściśle wiąże się z rozwojem przedsiębiorczości. To nowoczesna gospodarka i tworzenie nowych miejsc pracy wpływają pozytywnie na jakość życia w stolicy województwa.

Opole jest miastem ludzi młodych, miastem „akademickim”. Studiuje tu ponad 20 000 osób, a rocznie kształcimy 6 000 absolwentów. Rolę opolskich uczelni i Parku Naukowo-Technologicznego docenił Instytut Fraunhofera, który od ponad roku obecny jest w Opolu. To jedna z największych, najbardziej innowacyjnych i liczących się organizacji naukowych, wspierających przemysł w Europie. W jedynym takim w Polsce oraz Europie środkowo-wschodniej Centrum Projektowym Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) działającym w konsorcjum z Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Politechniką Opolską, wspólnie z przedsiębiorcami realizowane są projekty badawczo-wdrożeniowe oraz granty naukowe, na kwotę ponad 38 mln zł. W stolicy województwa realizujemy politykę niskich podatków. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia podatkowe: do 15 lat z podatku dochodowego i do 10 lat z podatku od nieruchomości. Realizowana polityka nie oznacza niskich wpływów do kasy miasta. Świetnie natomiast się sprawdza. Powstają nowe zakłady pracy, firmy zwiększają zatrudnienie. Dzięki współpracy Opola z biznesem łatwo w nim znaleźć pracę i rosną przychody miasta.

Od kilku lat rośnie rola miasta jako ośrodka B+R. Nie było by to możliwe bez Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu, który obecnie intensywnie się rozwija. Kolejnym etapem tego rozwoju są oddane do użytku w minionym roku Centrum Projektowania Inżynieryjnego oraz Laboratorium Technologii Informacyjnych. Budowane są one z myślą o wsparciu i rozwoju praktycznych rozwiązań naukowych oraz zagadnień związanych z technologiami informatycznymi. Ten wyposażony w zaawansowane technologie IT obiekt daje niepowtarzalne w skali regionu możliwości m. in. w obszarach bezpieczeństwa i dostępu do danych oraz mocy obliczeniowych. W całość przedsięwzięcia oprócz zespołu pracowników PNT w Opolu zaangażowane są również Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska, które świadczą wsparcie w projektach naukowo-wdrożeniowych.

Powstało również zaplecze wdrożeniowe i biurowe, przeznaczone na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw o powierzchni ponad 10 000 m2. To czwarty etap rozbudowy Parku Naukowo-Technologicznego, którego wartość wyniosła niespełna 40 mln zł, w tym dofinansowanie prawie 20 mln zł. Park Naukowo-Technologiczny i rozwój jego otoczenia gospodarczego to nasze wyzwanie na przyszłość i priorytetowe zadanie. Od początku istnienia PNT suma wydatków poniesionych na inwestycje razem z dotacjami zewnętrznymi wyniosła 100 mln zł. Duża część tej sumy, bo 59 mln zł przypada na lata 2018-19. PNT to miejsce, w którym spotka się: biznes, nauka i samorząd. Biznes i nauka realizują swoje pomysły, dzięki którym powstają nowe miejsca pracy z korzyścią dla całego miasta oraz regionu. Celem tych inwestycji jest zwiększanie potencjału i konkurencyjności Opola oraz Aglomeracji Opolskiej poprzez tworzenie korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego. Realizacja kolejnych priorytetowych projektów przyczyni się do zwiększenia powierzchni terenów gotowych pod inwestycje a tym samym powstawania nowych miejsc pracy. Dostępne są już tereny inwestycyjne, znajdujące się w granicach miasta w dzielnicy Wrzoski. Ich powierzchnia to ponad 100 hektarów. Park Naukowo-Technologiczny będzie naturalnym zapleczem badawczo-rozwojowym dla projektów związanych z tym dużym obszarem inwestycyjnym. W Opolu dynamicznie rozwija się sektor BSS, czyli szeroko pojęte usługi dla biznesu. Siedem lat temu ta branża była nieznana w mieście. Obecnie w tym sektorze pracuje w Opolu ponad 2 500 osób i planowane są kolejne miejsca pracy oraz inwestycje. Szczególnie ważna w tym procesie jest rola wyższych uczelni gwarantujących dopływ wysoko wykwalifikowanych absolwentów zasilających rynek pracy.

Dziękować za to możemy przedsiębiorcom. To Wy Państwo w dużej mierze sprawiliście, że mamy najwyższy w historii budżet miasta na 2020 rok wynoszący ponad półtora miliarda złotych. Pragnę zapewnić, że polityka wsparcia dla biznesu będzie konsekwentnie realizowana, bo to ona ma bardzo duży wpływ na dynamiczny rozwój miasta. Dzięki niej miasto posiada środki na poważne inwestycje mające poprawić jakość i komfort życia opolan. Budujemy obwodnice i centra przesiadkowe. Możemy rewitalizować ważne ulice i place miasta, dbać o tereny zielone i obiekty sportowo-rekreacyjne. W planie są budowa: stadionu piłkarskiego, aquaparku oraz Centrum Nauki i Technologii. Naszym celem jest, aby Opole było najlepszym miejscem dla Was i Waszego biznesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram