Zaproszenie na warsztaty pn. „Nowe regulacje antykorupcyjne – wymogi i ryzyka dla firm” 15.02.2018

Szanowni Państwo,
Firma Secution Sp. z o.o. z Warszawy wspólnie z Opolską Izbą Gospodarczą zapraszają na warsztaty pn.

„Nowe regulacje antykorupcyjne – wymogi i ryzyka dla firm”,

które odbędą się w dniu 15 lutego 2018r. o godzinie 10.00 w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu, ul. Krakowskiej 39 II piętro.

Będą to dwu godzinne warsztaty, podczas których zostanie przybliżona tematyka planowanej ustawy o jawności życia publicznego w kontekście wyzwań i obowiązków, jakie stawia ona przed firmami sektora prywatnego. Zostaną wskazane rekomendacje, jak skutecznie przygotować odpowiednie procedury antykorupcyjne oraz pozostałe działania zdefiniowane w ustawie o jawności życia publicznego. Spotkanie dla naszej Izby gospodarczej przygotuje merytorycznie i poprowadzi firma Secution, która specjalizuje się w bezpieczeństwie biznesu, w tym tematyce walki z korupcją.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Osoby do kontaktu :
Secution Sp. z o.o. : Jacek Wróbel tel. 504 490 383 jwrobel@secution.pl
Opolska Izba Gospodarcza : Grażyna Koryzma Tel. 77 44 17 668(669) koryzma@oig.opole.pl


Szanowni Państwo,
Kończą się prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. Według jej założeń wszystkie średnie i duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, w tym: wdrożenie kodeksu antykorupcyjnego, zawarcie w umowach klauzul antykorupcyjnych, przygotowanie regulacji w zakresie otrzymywania przez pracowników prezentów i pozostałych korzyści, uruchomienie narzędzi informowania o propozycjach korupcyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie wdrożonych regulacji antykorupcyjnych dla pracowników, współpracowników oraz podmiotów działających na rzecz firmy. W odpowiedzi na wymogi ustawy o jawności życia publicznego każda firma średnia i duża będzie zobligowana do wdrożenia tzw. pakietu antykorupcyjnego. Celem jego wprowadzenia będzie wypełnienie luk wynikających z rozbieżności pomiędzy obecnie funkcjonującymi narzędziami antykorupcyjnymi w Państwa firmie a wymogami ustawy lub przygotowanie od podstaw kompleksowego pakietu antykorupcyjnego dla organizacji, które
w tym zakresie nie posiadają żadnych regulacji wewnętrznych. Wdrożenie pakietu zapobiegania korupcji będzie podstawą do ochrony przedsiębiorstwa przed zaplanowanymi w ustawie sankcjami (kara finansowa do 10 mln. złotych oraz wykluczenie z zamówień publicznych na okres 5 lat) za niestosowanie procedur antykorupcyjnych, pozorowanie tych działań lub ich nieskuteczność.

Planowany termin wejścia ustawy w życie to 1 marca 2018 roku. Czas na dostosowanie do nowej regulacji wyniesie tylko 6 miesięcy.

Będzie to z pewnością duże wyzwanie organizacyjne, techniczne i kadrowe dla przedsiębiorstw. Po wprowadzeniu w życie ustawy o jawności życia publicznego będzie niewiele czasu na dostosowanie firmy do jej wymogów. Dlatego serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu specjalnie przygotowanym dla Członków naszej Izby.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do dnia 12 lutego br.

Serdecznie zapraszam do udziału w warsztatach.

Pliki do pobrania:

 Karta zgłoszeniowa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram