Projekt WUP „Opolskie pracuje elastycznie”

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt pn. „Opolskie pracuje elastycznie”, który ma na celu wsparcie przedsiębiorców przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia (m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, praca w niepełnym wymiarze).

Będzie to realizowane m.in. poprzez:
➡ szkolenia dla pracodawców z zakresu elastycznych form zatrudnienia (w projekcie możliwe będą także szkolenia dla pracowników w sytuacji zmiany formy i/lub warunków pracy),
➡ wsparcie analityczno-doradcze w przeprowadzaniu zmian w firmach dot. wdrażania elastycznych form zatrudniania,
➡ wsparcie w zakresie zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia w oparciu o elastyczne formy zatrudniania (zatrudnienie subsydiowane),
➡ doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy z zastosowaniem elastycznych form zatrudnienia,
➡ szkolenia/doradztwo dla członków organizacji pracodawców i pracowników dot. wdrażania i stosowania elastycznych form zatrudnienia.

Projekt jest skierowany 👉 do przedsiębiorców posiadających firmy znajdujące się na terenie województwa opolskiego (siedziba główna lub oddział), a także ich pracowników oraz osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem pracy w oparciu o elastyczne formy.

ℹ Więcej informacji o projekcie uzyskają Państwo pod adresem: elastyczni@wup.opole.pl lub telefonicznie 77 44 17 090.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram