Wspólna konferencja międzynarodowa

Wspólnie z przedstawicielami europejskiej sieci informacyjnej EUROPE DIRECT Opole, która działa przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, OIG jesienią tego roku będzie organizowała międzynarodową konferencję: Biznes bez granic. Handel zagraniczny w nowej rzeczywistości. Współtwórcą przedsięwzięcia jest firma Ebury, globalna instytucja płatnicza, mająca status instytucji pieniądza elektronicznego. Reprezentowała ją Izabela Kapias, specjalista do spraw marketingu. Pierwsze ustalenia już za nami. Więcej informacji później. Proszę śledzić nasze media.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram