Terminy naborów wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2022

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że począwszy od marca bieżącego roku do września włącznie nabory  „Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” dla osoby bezrobotnej skierowanej przez tut. urząd odbywać  się będą zawsze w pierwsze dwa dni robocze każdego miesiąca tj. w okresie:

1 i 2 marca 2022 r.
1 i 4 kwietnia 2022 r.
4 i 5 maja 2022 r. 

1 i 2 czerwca 2022 r. – NAJBLIŻSZY NABÓR 
1 i 4 lipca 2022 r.
1 i 2 sierpnia 2022 r.
1 i 2 września 2022 r.

Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 33 000,00 zł. brutto.

Na refundowane stanowisko pracy kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane  w PUP OPOLE, bez względu na wiek.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego proszone są o składanie „Wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” wraz z kompletem wymaganych załączników w zaklejonej kopercie, formatu A-4, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole lub przesłanie wniosku pod wskazany wyżej adres (liczy się data wpływu dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu).

„Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie przyznawania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i innym” oraz wniosek wraz z załącznikami, dostępne są na stronie:
opole.praca.gov.pl/-/9865150-refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy

Złożone wnioski podlegają ocenie Komisji, która przy ocenie w szczególności będzie uwzględniać między innymi dotychczasową współpracę pracodawcy z tut. urzędem, wysokość proponowanego wynagrodzenia, zasadność zakupów na nowotworzone stanowisko pracy, miejsce wykonywania pracy, wymagania wnioskodawcy w stosunku do kandydatów do zatrudnienia.

UWAGA !!!
Przed każdym naborem  zainteresowanych składaniem wniosku o refundację  zapraszamy na webinarium, w trakcie którego przedstawione zostaną warunki ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, a także sposób prawidłowego wypełnienia wniosku.

Szczegółowych informacji udzielają: Anna Ligaj- Pach i Dominika Zachara – tel. 77 44 21 880

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram