150 milionów zainwestowanych w Uniwersytecki Szpital Kliniczny

 

Zmodernizowana centralna rejestracja, punkt pobrań w laboratorium i rozbudowany system poczty pneumatycznej – to ostatnie inwestycje oddane w USK w Opolu. Mija 5 lat funkcjonowania szpitala pod skrzydłami UO. W tym czasie na inwestycje pozyskano 150 mln zł

W kompleksowo zmodernizowanej i dostosowanej dla osób ze specjalnymi potrzebami rejestracji centralnej uniwersyteckiego szpitala w Opolu uruchomiono system kolejkowy. – Składa się on z biletomatów, w których pacjenci wybierają numery do rejestracji lub na umówioną wcześniej wizytę do konkretnego gabinetu. Przydzielone numery wyświetlają się na umieszczonych na ścianach ekranach. W rejestracji jest to dodatkowo wspomagane głosową zapowiedzią, w którym okienku dany pacjent zostanie przyjęty – wyjaśnia Małgorzata Czukiewska, kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych.

Najnowszą szpitalną inwestycją jest też punkt pobrań laboratorium. – Mamy nowoczesną, klimatyzowaną poczekalnię, co jest ogromnie ważne przy specyfice naszej pracy, bo rano czeka w niej wielu pacjentów na badania – wyjaśnia Ewa Gawrylak-Dryja, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. – Z kolei gabinety, w których pobieramy krew są wyposażone w elektryczne fotele, które umożliwiają nam komfortowe zabezpieczenie pacjenta w sytuacji zasłabnięcia. Pracę usprawnia też system kolejkowy taki sam, jak w centralnej rejestracji. W zaaranżowanej na nowo przestrzeni punktu pobrań wydzieliliśmy też osobny gabinet do wymazów pod kątem Covid-19 – wylicza Ewa Gawrylak-Dryja.

W wyremontowanej części laboratorium wygospodarowano też miejsce na stację odbiorczą poczty pneumatycznej, którą przesyłane są próbki badań pobranych od pacjentów na oddziałach szpitalnych. Wyniki są wprowadzane przez laboratorium do systemu, do którego dostęp ma kadra medyczna na oddziałach.

– Systematycznie zmieniamy się: modernizujemy i doposażamy oddziały, poradnie i zakłady, żeby móc diagnozować i leczyć pacjentów w bardziej komfortowych warunkach, na miarę XXI wieku – komentuje Dariusz Madera, dyrektor generalny USK.

– Szpital w tym roku obchodzi 5-lecie działalności pod skrzydłami Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki tej zmianie zyskaliśmy możliwość sięgania do nowych źródeł finansowania, z czego korzystamy. Łącznie w tym czasie pozyskaliśmy 150 mln zł na remonty i wymianę sprzęt w SOR, pediatrii, ortopedii, internie, diagnostyce obrazowej i laboratoriach. Tylko w tym roku zakończyliśmy kilka własnych inwestycji, a dla miasta Opola przygotowaliśmy pomieszczenia pod poradnię POZ. Obecnie finalizujemy doposażanie Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych: sercowo-naczyniowych i kręgosłupa oraz Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, które oddamy do użytku w tym roku. Trwa też remont drugiego skrzydła budynku D. Po jego zakończeniu powiększymy przestrzeń holu i oddamy punkt informacyjny dla pacjentów – wylicza dyrektor Madera.

I dodaje, że zmodernizowana baza szpitalna w połączeniu z rozwojem kadr pozwala na rozszerzenie w USK zakresu świadczeń medycznych, wprowadzanie nowych metod i technik leczenia.

– Obok leczenia, rozwijamy także badania kliniczne i wspólnie z uniwersytetem kształcimy przyszłych lekarzy z myślą, że podejmą pracę w naszym szpitalu i innych w regionie – komentuje dyrektor generalny Dariusz Madera.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram