Uwaga ważna informacja.

Szanowni Państwo,

W związku z najnowszymi rekomendacjami PARP informujemy, że do każdego złożonego wniosku w ramach Projektu będziemy wymagać dostarczenia do Operatora, w formie skanów, dokumentów źródłowych potwierdzających przedstawiane we wniosku informacje dotyczące wielkości zatrudnienia, obrotów ze sprzedaży netto oraz sumy aktywów bilansu. W związku z tym prosimy o przygotowanie odpowiednich dokumentów (w zależności od obowiązków danego MŚP – roczne zestawienia finansowe, bilans, rachunek zysków i strat, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, a także dokumentów potwierdzających wielkość zatrudnienia – np. formularze ZUS DRA) oraz przesłanie ich na wezwanie Operatora.

Zwracamy także uwagę, że analizując status przedsiębiorcy, należy brać pod uwagę trzy ostatnie, zakończone okresy obrachunkowe.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram