Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego

Zdjęcia z archiwum WSHE

 

To już 20 lat. 9 października w Sali Muzycznej Muzeum Piastów Śląskich, odbyła się niezwykle uroczysta, bo jubileuszowa, XX inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2021. Jubileusz obchodziła Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu, członek Opolskiej Izby Gospodarczej.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego przedstawiciele opolskich i wrocławskich uczelni oraz samorządu gospodarczego w osobach Henryka Galwasa, prezesa Opolskiej Izby Gospodarczej i Czesława Drozda, dyrektora brzeskiej filii OIG.

To bardzo ważne wydarzenie dla opolskiej oświaty. Ważnym jest, aby dostęp do wykształcenia wyższego był w pobliżu zamieszkania, żeby prezentował wysoki poziom. Patrzę z perspektywy przedsiębiorców, którzy szukają młodych, rzetelnie wykształconych ludzi. I tu w Brzegu mogą ich znaleźć, absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. W imieniu przedsiębiorców zrzeszonych w Opolskiej Izbie Gospodarczej składam wszystkim Pracownikom Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej życzenia dalszego tak dynamicznego rozwoju, wielu sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym. Studentom życzę, by trud wkładany w zdobywanie wiedzy zaowocował zdobyciem wymarzonej profesji.   

Stanisław Widocki, kanclerz uczelni przedstawił krótki rys historyczny uczelni, wskazujący na najistotniejsze fakty z dwudziestoletniej działalności WSHE. Zaliczył do nich: decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2001 roku o powołaniu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, pozyskanie własnej siedziby Uczelni w 2018 r. i rozpoczęcie od 2019 r. kształcenia na studiach magisterskich, a także utworzenie filii Uczelni w Nowym Targu w 2021. W swym wystąpieniu zwrócił także uwagę na współpracę z innymi szkołami wyższymi oraz imponującą liczbę ponad 20 000 absolwentów. Kanclerz przedstawił także ofertę WSHE na rzecz naszej lokalnej społeczności, w tym działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Towarzystwa Dyslektycznego. Zauważył, że Uczelnia jest dumna także z innych bardzo spektakularnych działań jak święto studentów Laurentianum, Nalot Świętych Mikołajów czy Muzealne Wtorki Naukowe. Na zakończenie podziękował grupie osób szczególnie zasłużonych dla powstania i funkcjonowania WSHE.

Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu stał się okazją do uhonorowania przez założycieli i władze WSHE osób zasłużonych dla jednostki. Wybrani przez kapitułę otrzymali statuetki “Orła WSHE”. Wyróżniono laureatów w kilku kategoriach, w tym inicjatorów i organizatorów uczelni: Walnetynę Wnuk, Leonarda Szymańskiego, Macieja Stefańskiego, Romualda Nowaka, Zbigniewa Kuziarę, Annę Weissbrot-Koziarską.

Teresa Barańska, wicewojewoda opolska wręczyła Medale Edukacji Narodowej: prof. zw. dr hab. Krystynie Ferenz, rektorowi WSHE oraz dr Bogusławie Łuków-Turkowskiej, dziekanowi.  Wręczono także, wybite specjalnie z okazji jubileuszu 20-lecia, medale okolicznościowe, które otrzymali wszyscy, którzy w różny sposób wspierali i wspierają na co dzień WSHE. Władze uczelni i jej pracownicy w sposób szczególny uhonorowali Stanisława Widockiego, kanclerza fundując mu specjalną statuetkę.

Orłem WSHE w kategorii instytucje i podmioty współpracujące z WSHE uhonorowano również Henryka Galwasa, prezesa Zarządu OIG i Czesława Drozda, dyrektora brzeskiego oddziału OIG.  

Tekst na podstawie wshe.edu.pl/

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram