„Słowiańska” w Brzegu będzie współpracowała z brzeskimi przedsiębiorcami

Wczoraj (4.10.2021) w Zespole Szkół przy ul. Słowiańskiej w Brzegu spotkali się przedstawiciele Opolskiej Izby Gospodarczej z Dyrekcją Szkoły w celu omówienia kwestii obejmowania przez przedsiębiorców patronatu na klasami zawodowymi. W takim systemie uczniowie będą rozwijali kompetencje niezbędne dla pracodawcy bezpośrednio w zakładzie pracy, a w szkole teorię. Taki system edukacyjny doskonale się sprawdza w Zespole Szkół Budowlanych im. Jana Pawła II w Opolu. – Uczniowie mogą podpatrywać specjalistów, nauczyć się obsługi nowoczesnego sprzętu i obyć się z przyszłym zawodem – mówi Violetta Szczepkowska, dyrektor. – To bardzo korzystna sytuacja także dla szkoły, bo poszerza ofertę. U nas funkcjonuje klasa, której patronuje Tauron – mówi Dyrektor  Zespołu Szkół w Brzegu. 
Uczniowie będą mieli większe możliwości socjalne, np. stypendia, płatne praktyki, a najlepsi będą mogli liczyć na zatrudnienie. 

Szkoła wspólnie z OIG będą szukać pośród członków OIG chętnych do patronowania klasom i kształceniu dualnemu. Jest bardzo dobre rozwiązanie dla przyszłości klas zawodowych, bo bezpośrednio powiązane z rynkiem pracy. Pod hasłem patronat kryją się nie tylko praktyki ale także wyposażanie pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, dodatkowe szkolenia, stypendia i wiele innych form pomocy. Zachęcające jest także to, że przedsiębiorca oferujący patronat ma wgląd w opracowanie programu nauczania i dostosowanie go do potrzeb przedsiębiorstwa.

W spotkaniu udział wzięli: Wioletta Frankiewicz, dyrektor Zespołu Szkół, Arleta Janik kierownik szkolenia praktycznego, Henryk Galwas, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej i Czesław Drozd, dyrektor oddziału OIG w Brzegu.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram