Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Opolskiej Izby Gospodarczej

Rada Opolskiej Izby Gospodarczej zgodnie z § 16 pkt. 2 , 3 i 4  Statutu OIG, na swoim posiedzeniu w dniu  06 marca 2019r. podjęła Uchwałę Nr 2/26/R/2019   Rady OIG o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Opolskiej Izby Gospodarczej,  które odbędzie się w dniu   28 marca 2019r.  (czwartek) o godzinie 12 00 , w przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 pkt. 1 i 2  Statutu OIG zwołuje się  Zwyczajne Walne Zgromadzenie OIG w drugim terminie na dzień 28 marca br. (czwartek) o godzinie 12 15. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w sali audytoryjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przy ulicy Ozimskiej 63.

Tryb reprezentacji organizacji członkowskich w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym określa  Statut OIG   § 10  :

pkt 7.1  – Przedsiębiorcy wykonują swoje prawa  i obowiązki podczas obrad Walnych Zgromadzeń osobiście lub przez pełnomocnika,

pkt 7.2 –  Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Izby. Przedsiębiorca uczestniczący osobiście w Zgromadzeniu nie może być jednocześnie pełnomocnikiem innego członka,

pkt 7.3   –  Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

               Serdecznie zapraszam do udziału w  Zgromadzeniu,

                                                      Łączę wyrazy szacunku                                                                                                                                          

                                                                                                      Przewodniczący  Rady OIG

                                                                                                /-/   prof. dr hab. Marian Duczmal

 

Uwaga: Regulamin obrad, pełnomocnictwo zgłoszenia przedstawiciela na Walne Zgromadzenie OIG, Bilans  Opolskiej Izby Gospodarcze za rok 2018  oraz sprawozdania z działalności Organów Izby są dostępne na  stronie internetowej Opolskiej Izby Gospodarczej www.oig.opole.pl  w zakładce: Strefa dla Członków:pliki do pobrania. Ze względu na RODO, protokół z Walnego Zgromadzenia  Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 14 czerwca 2018r. znajduje się do wglądu w Biurze Opolskiej Izby Gospodarczej w godz. 8.00 – 15.00   

Pliki do pobrania:

Porządek obrad

Pełnomocnictwo