Zaproszenie na szkolenie pn. „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, urlopy i inne nieobecności pracownika”

 

Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie pn.

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, urlopy i inne nieobecności pracownika”

które odbędzie się w dniu 17 maja 2017r, – środa – o godzinie 9.00 do 15.00 w Opolskiej Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39 w Opolu, w sali narad II piętro.

Szkolenie kierowane jest :
> do pracodawców
> osób zajmujących się sprawami pracowniczymi i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w zakładach pracy,
> osób pragnących doskonalić się w tym zakresie.

Podczas spotkania zapoznacie się z :
> Ustawowym zakresem działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
> Procedurami wydania, treści i wprowadzanie zmian do ZFŚS
> Urlopami i innymi nieobecnościami pracownika
> Nowymi zasadami udzielania 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem zdrowym

Szkolenie przeprowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną połączony z praktycznymi ćwiczeniami.

CENA
> Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 100 PLN + VAT
> Dla pozostałych uczestników – 150 PLN + VAT

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu.

Szkolenie prowadzić będzie: Joanna Kupczak mgr prawa, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa. Ukończyła również Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka w środowisku pracy. Ukończyła kursy : kwalifikacyjny pedagogiczny w zakresie prawa w Międzywydziałowym Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, kurs w zakresie uzyskania przygotowania pedagogiczne do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP, Kursy w zakresie prawa pracy, cyklicznie kursy w zakresie rekrutacji i naboru pracowników do służby cywilnej opisu i wartościowania stanowisk pracy, ochrony danych osobowych

Uwaga!!! Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 maja 2017r.

 

Informacji udziela:
Grazyna Koryzma
specjalista ds. relacji z otoczeniem g.koryzma@oig.opole.pl

 

Pliki do pobrania:

Program szkolenia

Karta zgłoszenia