Zaproszenie na szkolenie „JAK PRZYSWOIĆ RODO? – Z ŻYCIA WZIĘTE” 25.04.2018

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy 25 kwietnia  br. o godzinie 10:00 do 15:00  na szkolenie  pt.  ” JAK PRZYSWOIĆ RODO? – Z ŻYCIA WZIĘTE „  z cyklu szkoleń:  Ochrona danych osobowych – co trzeba wiedzieć? Wprowadzenie do tematu i wyjaśnienie podstawowych pojęć występujących w ustawie oraz RODO.  Siedziba Opolskiej Izby Gospodarczej, ul. Krakowska 39 45-075 Opole, II piętro.
Adresatem szkolenia są osoby zajmujące się ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie. 

Adresatem szkolenia są osoby zajmujące się ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie.
Celem szkolenia jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych podczas przetwarzania w szeroko rozumianych celach kadrowych, handlowych, marketingowych zgodnie z RODO w tym wdrożenie wymogów RODO. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni, auditorzy lub ABI, wspomagając pracodawców, organizacje ich zrzeszające jak i podmioty przetwarzające dane na zlecenie.

Metoda:
Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne case study. W czasie szkolenia rozwiązywane są konkretne problemy prawne oraz przeprowadzane ćwiczenia przygotowujące do sporządzania wymaganych dokumentów. Dzięki temu, każdy ma możliwość indywidualnych konsultacji oraz pracy na szczególnych sytuacja jakie zdarzają się w podmiocie zlecającym szkolenie.

O czym będziemy mówić:

– Jak zabezpieczyć firmę zgodnie z RODO?

– Jaki mamy dodatkowe obowiązki do spełnienia?

– Na czym polega obowiązek informacyjny zgodnie z RODO?

– Co to jest rejestr czynności przetwarzania?

– Co to jest DPIO?

–  Czy musimy szacować ryzyko naruszeń praw i wolności podmiotu przetwarzania?

– Jakich danych pracodawca może żądać podczas rekrutacji zgodnie z RODO?

– Na czym polega marketing bezpośredni?

– Co oznacza prawnie usprawiedliwiony interes w marketingu?

– Jak być w zgodzie z ustawą telekomunikacyjną podczas przetwarzania?

– Kto jest administratorem danych pracownika oraz osób wyrażających zgodę marketingową? – Czy testy psychologiczne są legalne oraz na czym       polega profilowanie?

– Czy monitoring pracowników jest legalny a czy monitorowanie zachowań w programach lojalnościowych jest legalne?

– Kiedy i jak długo można przetwarzać dane osobowe zawarte w CV oraz dane marketingowe??

– Czy pracownik/klient może wyrazić pracodawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

– Jakie są przesłanki przekazania danych do podmiotów zewnętrznych, czy potrzebna jest nam zgoda i kto jest administratorem tych danych?

– Jak i kiedy uzyskać zgodę na transfer danych do kraju trzeciego?

– Jakie kary i kiedy z RODO?

 

W ramach szkolenia:
– Opracujemy analizę procesów przetwarzania

– Zidentyfikujemy wszystkie twoje zbiory

– Opracujemy Rejestr czynności przetwarzania/Rejestr kategorii czynności przetwarzania

– Otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

– Otrzymasz pakiet materiałów szkoleniowych profilowanych pod kątem zagadnień, które zainteresowały słuchaczy.

– Otrzymasz wparcie merytoryczne.

Koszt szkolenia:
– Członkowie Opolskiej Izby Gospodarczej 200 PLN + VAT,

–  Dla pozostałych uczestników : 250 PLN + VAT

 

Prowadząca:
Bożena Krawczuk: Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, właściciel Kancelarii Bezpieczeństwo Informacji, która wdrożyła system w przeszło 100 firmach, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w kilku podmiotach, auditor ISO 27001, szkoleniowiec, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych. W biznesie od przeszło 15 lat. Doświadczenie zawodowe zdobyła zarówno w państwowych instytucjach, jak i sektorze prywatnym.

Dodatkowych informacji udzieli: Bożena Krawczuk, tel. 789185194

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na szkolenie

Zgłoszenie