Zaproszenie dla Członków Opolskiej Izby Gospodarczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

 Członkowie Opolskiej Izby Gospodarczej

          Rada Opolskiej Izby Gospodarczej zgodnie z § 16 pkt. 1,3 i 4 oraz § 23 punkt 9 Statutu  OIG, na swoim posiedzeniu w dniu  15 marca 2018r. podjęła Uchwałę   Nr 1/77/R/2018 Rady OIG o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego  Członków Opolskiej  Izby Gospodarczej,  które odbędzie się w dniu :   14 czerwca 2018r.  (czwartek ) o godzinie 12 00  ,   w przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 pkt. 1 i 2  Statutu OIG zwołuje się   Zwyczajne Walne Zgromadzenie  OIG w drugim terminie na dzień  14 czerwca 2018r.  (czwartek) o  godzinie 12 15 .

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-wyborcze  odbędzie się w sali audytoryjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przy ulicy Ozimskiej 63.

        Tryb reprezentacji organizacji członkowskich w Walnym Zgromadzeniu określa  Statut OIG   § 10  :

pkt 7.1  – Przedsiębiorcy wykonują swoje prawa  i obowiązki podczas obrad walnych Zgromadzeń osobiście lub przez pełnomocnika,

pkt 7.2 –  Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Izby. Przedsiębiorca  uczestniczący osobiście w Zgromadzeniu nie może być jednocześnie pełnomocnikiem  innego członka,

pkt 7.3   –  Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

                              Serdecznie zapraszam do udziału w  Zgromadzeniu,

                                                                              Łączę wyrazy szacunku                     

                                                                                  

                                                                                                                    Przewodniczący  Rady OIG 

                                                                                                                 prof. dr hab. Marian Duczmal

 

Uwaga: Regulamin obrad, pełnomocnictwo zgłoszenia przedstawiciela na Walne Zgromadzenie OIG, Bilans  Opolskiej Izby Gospodarcze za rok 2017  oraz sprawozdania z działalności Organów Izby, będą dostępne   na  stronie internetowej Opolskiej Izby Gospodarczej www.oig.opole.pl  w zakładce : Strefa dla Członków. 

 

 

Pliki do pobrania:

  Porządek Obrad

  Pełnomocnictwo