Zaproszenie dla Członków Opolskiej Izby Gospodarczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

 

Rada Opolskiej Izby Gospodarczej zgodnie z § 16 pkt. 2 , 3 i 4 Statutu OIG, na swoim posiedzeniu w dniu 10 marca 2017r. podjęła Uchwałę Nr10/42/R/2016 Rady OIG o zwołaniu

    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Opolskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 28 marca 2017r. (wtorek) o godzinie 12 00,

w przypadku braku quorum, zgodnie z § 19 pkt. 1 i 2 Statutu OIG zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie OIG w drugim terminie na dzień 28 marca br. (wtorek) o godzinie 12 15.

        Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w sali audytoryjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu przy ulicy Ozimskiej 63.

     Tryb reprezentacji organizacji członkowskich w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym określa Statut OIG § 10 :

pkt 7.1 – Przedsiębiorcy wykonują swoje prawa i obowiązki podczas obrad Walnych Zgromadzeń osobiście lub przez pełnomocnika,

pkt 7.2 – Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Izby. Przedsiębiorca uczestniczący osobiście w Zgromadzeniu nie może być jednocześnie pełnomocnikiem  innego członka,

pkt 7.3 – Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

 

                                                                                Serdecznie zapraszam do udziału w Zgromadzeniu,
                                                                                                              Łączę wyrazy szacunku

                                                                                                         Przewodniczący Rady OIG
                                                                                                       prof. dr hab. Marian Duczmal

 

 

Pliki do pobrania:

1. Pełnomocnictwo

2. Regulamin Obrad

3. Porządek Obrad