XV edycja konkursu Opolskiej Nagrody Jakości

 

Szanowni Państwo

        Zarząd Opolskiej Izby Gospodarczej zaprasza do uczestnictwa w XV edycji konkursu Opolskiej Nagrody Jakości, która jest uznaniem dla tych, którzy w swoim codziennym działaniu stosują  metody pracy i systemy zarządzania jakością, które powinny stać się wzorem dla innych.

       Szeroko pojęta jakość jest jednym z głównych warunków osiągania sukcesów gospodarczych regionu opolskiego. Udział w konkursie Opolskiej Nagrody Jakości daje znakomitą okazję do sprawdzenia potencjału naszej gospodarki i stworzenia możliwości przeprowadzenia głębokiej samooceny zweryfikowaną oceną ekspercką zawartą w raporcie końcowym jako zwrotnym. Opolska Nagroda Jakości dokumentuje to, co w wielu  przedsiębiorstwach i instytucjach jest codziennością; wysoką jakość organizacji pracy i stosowanej produkcji a w konsekwencji najlepszego wyrobu lub usługi.

       Jakość wiąże się także ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, która przejawia się miedzy innymi we współpracy z innymi nieprodukcyjnymi sferami życia społecznego naszej zbiorowości, a przede wszystkim kultury, sportu, zdrowia i różnego rodzaju działalności pomocowej. Jest to jeden z ważnych czynników do prowadzenia nowoczesnej firmy. Dziś nie można być anonimowym, nie można rozdzielać wielu aspektów na takie, które nam odpowiadają i takie, które są nam nieporęczne. Należy tak działać aby pogodzić to z czego żyjemy, to jest produkcji lub usługi, jak i odpowiedzialność społeczną, którą trzeba rozwijać i pokazywać jako przykład innym.

     Laureaci i wyróżnieni uczestnicy Opolskiej Nagrody Jakości stanowią wzór do naśladowania dla pozostałych, wzór do  którego powinni wszyscy dążyć podnosząc jakość produkcji, usług i organizacji pracy. Konkurs ten jest pierwszym etapem, gdyż regulamin przewiduje nagrody :regionalna, ogólnopolską i europejską.

     Z naszego regionu mamy już wielu uczestników konkursu w Polskiej Nagrodzie Jakości, przez co nasze województwo uplasowało się w ścisłej czołówce krajowej.

     W 2018 roku już po raz jedenasty zostanie rozstrzygnięty  konkurs o miano „Znakomitego Przywódcy”, w którym wyróżnieni są  znakomici menadżerowie, liderzy opolskiej gospodarki, osoby które  codzienną pracą i wielkim zaangażowaniem  przyczyniają się do rozwoju naszych miast, gmin i przedsiębiorstw w których działają.

        W dzisiejszej jeszcze trudnej sytuacji gospodarczej kraju i regionu konkurs ten wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom i pokazuje przywódców gospodarczych, którzy z powodzeniem prowadzą swoje przedsiębiorstwa w tych trudnych warunkach i osiągają dzięki swym zdolnościom organizatorskim i doskonałej pracy z załogą wspaniałe wyniki.

       Problem jakości skutecznie realizowany na każdym stanowisku, to zasługa przede wszystkim  załogi, która świadomie realizuje finalny produkt lub usługę. To pracownicy realizujący rzetelnie swoje obowiązki. Dlatego też Komitet Polskiej Nagrody Jakości wprowadził do regulaminu konkursu kategorie pod nazwą „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania ” w przedsiębiorstwie. Są to pracownicy, którzy na co dzień żyją tymi zagadnieniami i przestrzegają dyscypliny stosowania procedur.

 

       W tym roku wyjątkowo uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się we wrześniu a  zgłoszenia będą przyjmowane do 15 lipca 2018r. O szczegółowym harmonogramie i miejscu odbycia gali powiadomimy Państwa w późniejszym terminie.

Dokumentacja dot. przystąpienia do konkursu ONJ znajduje się do pobrania w zakładce Nagrody: Opolska Nagroda Jakości.

 

Osoba do kontaktu :

Grażyna Tlałka- Asystent Zarządu OIG

Tel.77 441 76 68/9

e-mail grazyna.tlalka@oig.opole.pl