Szkolenie pt „CO SPRAWDZAJĄ KONTROLE Z RODO? – WYMAGANA DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” 15.02.2019

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. „CO SPRAWDZAJĄ KONTROLE Z RODO? – WYMAGANA DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”

Od kilku miesięcy obowiązuje RODO. Szkolenie to ma na celu dostosowanie procedur firmy  w tym dokumentacji do wniosków pokontrolnych RODO. Szkolenie umożliwi sporządzenie niezbędnych dokumentów takich jak rejestr czynności przetwarzania, umowy powierzenia.

Termin szkolenia:  15 lutego 2019 r.,  Godz. 09.00 – 15.00

Miejsce szkolenia: Siedziba Opolskiej Izby Gospodarczej, ul. Krakowska 39 45-075 Opole, II piętro.

Szkolenie umożliwi:

1. Identyfikacje procesów przetwarzania w tym określenie podstaw prawnych przetwarzania

2. Opracowanie Rejestru czynności przetwarzania oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania.

3. Opracowanie klauzul informacyjnych

4. Opracowanie procedury naruszeń

5. Opracowanie umowy powierzenia przetwarzania danych

Szkolenie poprowadzi:

Bożena Krawczuk właściciel firmy Kancelaria Bezpieczeństwo Informacji, auditor ISO 27001:2005, ekspert Business Centre Club, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, ustawą i innymi ustawami branżowymi. Pełni funkcje Inspektora ochrony danych w kilkunastu przedsiębiorstwach.

Osoba do kontaktu:

Grażyna Koryzma Opolska Izba Gospodarcza

tel. 77 441 76 69

e-mail: g.koryzma@oig.opole.pl

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy