Szkolenie pn. „Dokumentacja pracownicza- zmiany obowiązujące po 01 stycznia 2019r ” – 28.02.2019r.

 

Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie pn.

Dokumentacja pracownicza- zmiany obowiązujące   po 01 stycznia 2019r ” które odbędzie  się w dniu  28 lutego 2019r,  – czwartek  – o godzinie 09.00 do 15.00 w Opolskiej  Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39   w Opolu, w  sali  narad II piętro.

Szkolenie kierowane jest do:

 • osób zajmujących   się  sprawami pracowniczym
 • osób pragnących  doskonalić się w tym zakresie.

Celem szkolenia jest przedstawienie nowych regulacji z zakresu prawa pracy, które weszły w życie od 01 stycznia 2019r.

Podczas spotkania zapoznacie się m.in. z  :

I  Prowadzenie akt osobowych w praktyce:

 • wprowadzenie do akt osobowych – omówienie istoty danych osobowych pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji personalnej w formie elektronicznej – zmiany od stycznia
 • 2019 nowe zasady przechowywania akt osobowych skrócenie okresu przechowywania dokumentów,
 • nowy podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, dokumenty przechowywane w części D akt osobowych, omówienie ostatnich zmian dotyczących obowiązków
 • dotyczących  tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

II . Dokumenty związane z zatrudnieniem

 • obowiązki informacyjne względem kandydata na pracownika w kontekście rozporządzenia RODO,

III. Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych: 

 1. I Dokumentacja kar porządkowych: 
 2. V. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy: 
 3. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy 

VII . Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa 

 • zmiany w prowadzeniu dokumentacji w kontekście RODO,
 • najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych,
 • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
 • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,
 • stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych,
 • referencje i zdjęcia pracowników,

 

Szkolenie przeprowadzone będzie  w oparciu o prezentację multimedialną połączoną

z praktycznymi ćwiczeniami.

CENA

 • Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 150 PLN  + VAT
 • Dla pozostałych uczestników – 200 PLN + VAT

(23 % VAT  jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu, serwis kawowy. Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.

 

Szkolenie prowadzić będzie:

Joanna Kupczak mgr prawa, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa. Ukończyła również  Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka  w środowisku pracy. Ukończyła  kursy : kwalifikacyjny pedagogiczny w zakresie prawa w Międzywydziałowym Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Kursy w zakresie uzyskania przygotowania pedagogiczne do prowadzenia szkoleń w dziedzinie  BHP, prawa pracy, cyklicznie kursy w zakresie rekrutacji i naboru pracowników do służby cywilnej opisu  i wartościowania stanowisk pracy, ochrony danych osobowych.

 

Uwaga!!!  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 lutego br. ( poniedziałek)

 

Informacji  udziela:

Grażyna Koryzma – specjalista ds. relacji z otoczeniem i legalizacji dokumentów   

e-mail:  g.koryzma@oig.opole.pl

 

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie