Szkolenie pt. ”Zatrudnianie cudzoziemców dla początkujących”/24.04.2019

 

Szanowni Państwo,

Opolska Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie pt.  Zatrudnianie cudzoziemców dla początkujących”  które odbędzie  się w dniu  24  kwietnia  2019r,  – środa   –  godzinie 09.00 do 15.00   w Opolskiej  Izbie Gospodarczej przy ulicy Krakowskiej 39   w Opolu, w  sali  narad II piętro.

Cel szkolenia:

Zapoznanie słuchaczy z zasadami dotyczącymi legalnego zatrudniania cudzoziemców na terenie RP oraz z zmianami w tym zakresie, które nastąpiły w 2018r.

Szkolenie jest adresowane do:

pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców a także do pracowników agencji pracy tymczasowej.

Program szkolenia:

 1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – zasady ogólne
  • grupy cudzoziemców
  • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
  • tytuły pobytowe
 2. Zezwolenia na pracę – zasady.
 3. Zezwolenie na pobyt i pracę.
 4. Nowe zezwolenie wewnątrzkorporacyjne – Dyrektywa ICT – NOWOŚĆ
 5. Zezwolenia na pracę sezonową w 2018 roku – ZMIANY
  • tryb wydania
  • rodzaje działalności gospodarczej
  • nowe dokumenty
  • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
 6. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – NOWOŚĆ
  • nowe zasady rejestracji
  • nowe dokumenty
 7. Zatrudnianie cudzoziemców jako pracowników sezonowych „Pomocnik rolnika” – NOWOŚĆ
 8. Zmiany w wykroczeniach
  • NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
  • WYŻSZE kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom
  • konsekwencje wobec cudzoziemca
 9. Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

Prowadzący:
Piotr Malinowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 – 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca – od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

CENA

 • Dla członków Opolskiej Izby Gospodarczej – 200 PLN  + VAT
 • Dla pozostałych uczestników – 250 PLN + VAT

(23 % VAT  jeżeli szkolenie nie jest opłacone ze środków publicznych)

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Opolską Izbę Gospodarczą w Opolu, serwis kawowy.

 Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z 7 dniowym terminem płatności.

 Uwaga!!!  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19 kwietnia br. (piątek)

 

Informacji  udziela:

Grażyna Koryzma

specjalista ds. relacji z otoczeniem i legalizacji dokumentów    g.koryzma@oig.opole.pl

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie