Spotkanie z przedsiębiorcami w Lewinie Brzeskim 13.03.2019

W Domu Kultury  w Lewinie Brzeskim  odbyły się (13.03.19)  warsztaty z przedsiębiorcami Gminy Lewin Brzeski. Organizatorami warsztatów byli: Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur KOTARA  oraz Dyrektor Oddziału OIG Czesław DROZD.

To już niemalże tradycja kiedy organizowane są tego typu  warsztaty  w Lewinie Brzeskim z inicjatywy burmistrza i dyrektora oddziału OIG. Celem spotkania jest przede wszystkim prezentacja niezbędnych informacji dla przedsiębiorców jak podatki, ubezpieczenia czy dotacje finansowe. To również okazja do wymiany  doświadczeń przedsiębiorców w regionie Lewina Brzeskiego. W tegorocznym spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu OIG Henryk GALWAS, Jacek BARANOWSKI  z OCRG, Naczelnik Urzędu Skarbowego Małgorzata GWIAZDA-OLSZEWSKA, Kierownik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Violetta KOZICKA-KRUK oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Zbigniew KŁACZEK.

Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się m.in.  o zmianach w ustawie podatkowej, dotacjach finansowych, możliwości ich pozyskania oraz ubezpieczeniach. Była to niepowtarzalna okazja do  zadawania  pytań  bezpośrednio do  przedstawicieli instytucji takich jak ZUS czy Urząd Skarbowy .

Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta OCRG, prezentowana przez Jacka Baranowskiego, która dotyczyła możliwości dotacji finansowych i projektów pro rozwojowych.