Spotkanie opłatkowe Opolskiej Izby Gospodarczej

Opolska Izba Gospodarcza zorganizowała tradycyjne spotkanie opłatkowe dla swoich członków i sympatyków. W Izbowym „Opłatku” wzięło udział  pięćdziesiąt  osób. Tegoroczne spotkanie odbyło  się w zajeździe „Zagłoba” w Opolu 5 grudnia br.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Z-ca prezydenta Opola – Maciej Wujec, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza. Gospodarzem spotkania był Prezes OIG Henryk Galwas.  Modlitwie  przewodniczył Ks. Krystian Muszalik.

Atmosfera Świąt Bożego Narodzenia  udzieliła się wszystkim uczestnikom spotkania  co dodatkowo sprawił świąteczny  wystrój zajazdu „Zagłoba”. Tradycyjnie przełamano się opłatkiem  były życzenia i wigilijna wieczerza.