baner1

Listy Arbitrów Sądu

Lista nr 1
Arbitrzy Jedyni i/lub Przewodniczący Zespołów Orzekających rekomendowani przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu

lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Specjalizacja Przebieg pracy zawodowej
1. Zygmunt Baranowski Opole Prawo cywilne, Prawo budowlane

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, Praktyka zawodowa w kancelarii radcy prawnego

2. Katarzyna Bisowska Opole Prawo cywilne

Dziekan okręgowej Izby Radców prawnych w Opolu Radca prawny

3. Zbigniew Burzmiński Opole Prawo budowlane, upadłościowe, handlowe, cywilne

Sędzia sądów opolskich o kilkunastoletnim stażu, następnie radca prawny w samodzielnej kancelarii,
wykładowca na szkoleniach aplikantów,
wieloletni syndyk  w postępowaniach upadłościowych.

 4. Zdzisław Dudek Opole Prawo cywilne Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu w stanie spoczynku – Wizytator d/s cywilnych – Wykładowca  na szkol. aplikantów.
 

5.

 

Janik Joachim

 

Kotórz Mały

 

Prawo cywilne

Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu w stanie spoczynku – orzekał  w różnych wydziałach w tym również wydziałach cywilnych – później prezes Sądu Okręgowego w Opolu przez 2 kadencje.
6. Roman Adam Jarosiński Opole Prawo cywilne, gospodarcze, budowlane , handlowe

Radca prawy, Prawnik roku 2011 Opolszczyzny

7. Przemysław Kuliński Opole Prawo cywilne, gospodarcze, skarbowe handlowe, korporacyjne

Adwokat

8. Pazdan Wiesław  Opole Prawo cywilne, prawo handlowe, prawo upadłościowe

15-letni staż sędziowski w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym oraz w wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego w Opolu-  którego był przewodniczącym. Obecnie radca prawny w samodzielnej kancelarii prawniczej.

9. Marek Suchecki  Kluczbork Prawo cywilne, Prawo handlowe Wieloletni sędzia – cywilista w sadach rejonowych oraz w Sądzie Okręgowym w Opolu – Wizytator do spraw cywilnych tego sądu – Oddelegowany do pracy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu – Obecnie radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego w  Kędzierzynie – Koźlu
10. Włodzimierz Zagawa  Opole Prawo cywilne i handlowe Obsługa prawna podmiotów gospodarczych: Grupa Heidelberg Zement, Norgips; Praktyka zawodowa w kancelarii radców prawnych

 

Lista nr 2
Arbitrzy prawnicy, rekomendowani przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu

lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Specjalizacja Przebieg pracy zawodowej
1. Zygmunt Baranowski Opole Prawo cywilne, Prawo budowlane

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych: Praktyka zawodowa w kancelarii radcy prawnego

 2. Krzysztof Bedka  Opole Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Prawo bankowe

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych: PZU SA, PZU SA Życie, Bank Zachodni WBK SA. Praktyka zawodowa w kancelarii radcy prawnego.

 3. Janusz Berg  Opole Prawo cywilne i handlowe

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych. Praktyka zawodowa w kancelarii radcy prawnego.

 4. Jacek Będkowski  Częstochowa Prawo cywilne i handlowe Obsługa prawna podmiotów gospodarczych. Praktyka zawodowa w kancelarii radcy prawnego.
5. Katarzyna Bisowska  Opole Prawo cywilne Dziekan okręgowej Izby Radców prawnych w Opolu Radca prawny, wykładowca , członek komisji egzaminacyjnej na egzem. Radcowskich.
6. Zbigniew Burzmiński Opole Prawo budowlane, upadłościowe, handlowe, cywilne Sędzia sądów opolskich o kilkunastoletnim stażu, następnie radca prawny w samodzielnej kancelarii, wykładowca na szkoleniach aplikantów, wieloletni syndyk postępowaniach upadłościowych
7. Damian Cedro Opole Prawo cywilne, medyczne, spółdzielcze, zarządzanie nieruchomościami, adm. Samorządowej, finanse publiczne. Radca prawny, Dyrektor Biura Sejmiku Województwa Opolskiego UM, członek Rady OIRP w Opolu
 8. Cybińska Małgorzata  Opole Prawo cywilne i handlowe Obsługa podmiotów gospodarczych. Praktyka zawodowa w Kancelarii radcy Prawnego.
 9. Franciszek Detyna  Opole Prawo cywilne i handlowe Obsługa podmiotów gospodarczych: REMAK SA.
10. Irena Dryja  Opole Prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, Radca prawny, praktyka we własnej kancelarii, obsługa podmiotów gospodarczych i administracyjnych,
11. Zdzisław Dudek Opole Prawo cywilne Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu w stanie spoczynku –Wizytator d/s cywilnych– Wykładowca  na szk. aplikantów
12. Joachim Janik Kotórz Mały Prawo cywilne Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu w stanie spoczynku – orzekał  w różnych wydziałach w tym również w wydziałach cywilnych – później prezes Sądu Okręgowego w Opolu przez 2 kadencje
13. Roman Adam Jarosiński Opole Prawo cywilne, gospodarcze, budowlane , handlowe Radca prawy, Prawnik roku 2011 Opolszczyzny.
14. Jolanta Konofalska Opole Prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, administracyjne Radca prawny, praktyka we własnej kancelarii, wykładowca, członek komisji egzaminacyjnej aplikantów radcowskich
15. Przemysław Kuliński Opole Prawo cywilne, gospodarcze, skarbowe handlowe, korporacyjne, karne gospodarcze Adwokat, praktyka we własnej kancelarii,
 16. Małgorzata Gdynia  Mechnice Prawo cywilne i gospodarcze Radca prawny a następnie adwokat od 1978 r. – obsługa prawna podmiotów gospodarczych i osób cywilnych przez własną kancelarię adwokacką.
 17. Tomasz Głębocki  Częstochowa  Prawo cywilne i handlowe

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych: Hurtownia MODEO, Stowarzyszenie Kupców w Cz-wie. Praktyka zawodowa w kancelarii radcy prawnego.

 18. Jerzy Gruszczyński  Częstochowa Prawo ubezpieczeń gospodarczych, prawo medyczne Obsługa prawna podmiotów gospodarczych: PZU SA, jednostki opieki medycznej. Praktyka zawodowa w kancelarii radcy prawnego.
19. Joanna Maksymowicz- Szczepańska Opole Prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne Radca prawny , praktyka we własnej kancelarii, pracownik Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, wykładowca na szkoleniach,
 20. Kwiatkowska Lucyna  Opole Prawo gospodarcze i handlowe Radca prawny od 1982 roku w administracji samorządowej i obsługa podmiotów gospodarczych przez własną kancelarię radcowską.
21. Tadeusz Mojsiejew Opole Prawo gospodarcze Radca prawny od 1982 roku- obsługa prawna podmiotów gospodarczych i praktyka zawodowa we własnej kancelarii radcy prawnego.
22. Ohanowicz-Rudzińska Jadwiga Opole Prawo cywilne i administracyjne Obsługa prawna podmiotów gospodarczych: ECO SA Opole, Urząd Miejski w Opolu
23. Wiesław Pazdan Opole Prawo cywilne, Prawo handlowe, Prawo upadłościowe 15-letni staż sędziowski w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym oraz w wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego w Opolu-  którego był przewodniczącym. Obecnie radca prawny w samodzielnej kancelarii prawniczej
24. Tomasz Płachtej Opole Prawo cywilne i gospodarcze Adwokat, obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego,negocjator,doradca i wykładowca z zakresu obrotu międzynarodowego, były asesor  Sądu Rejonowego.
25. Joanna Wisła – Płonka Opole, Bielsko- Biała Prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, administracyjne, skarbowe, prawo europejskie i polskie przy czynnościach transgranicznych

Radca prawny, praktyka we własnej kancelarii, obsługa podmiotów zagranicznych, lustrator spółdzielczy, przedstawiciel polski w komitecie roboczym społecznej odpowiedzialności biznesu  przy CCBE – Radzie  adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, arbiter w Sądzie polubownym przy RIH-P w Częstochowie.

26. Dariusz Sałajewski Częstochowa Prawo cywilne i handlowe

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych: Huta Cz-wa SA, Bank Cz-wa SA, Przeds. Bud. – Przem. Cz-wa. Praktyka zawodowa w kancelarii radcy prawnego

27. Marek Suchecki Kędzierzyn – Koźle Prawo cywilne, Prawo handlowe

Wieloletni sędzia- cywilista w sadach rejonowych oraz w Sądzie Okręgowym w Opolu – Wizytator do spraw cywilnych tego sądu – Oddelegowany do pracy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu – Obecnie radca prawny  w Kancelarii Radcy Prawnego w Kędzierzynie – Koźlu

28. Włodzimierz Zagawa Opole Prawo cywilne i handlowe

Radca prawny, obsługa prawna podmiotów gospodarczych, praktyka zawodowa w kancelarii radców prawnych

 

Lista nr 3
Arbitrzy Specjaliści rekomendowani  przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu

lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Specjalizacja Przebieg pracy zawodowej
1. Błaszków Ryszard Kluczbork Organizacja, prawo handlowe, gospodarcze

Dr nauk technicznych, Dyrektor Zarządzający Lesafre Wołczyn – Prokurent, Konstruktor, Gł. mechanik, kier. Inwestycji.

2. Zbigniew Figas Ładza gm. Pokój Pożyczki, fundusze NFOŚ i Unijne, ochrona środowiska, rolnictwo

– geodeta w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji,
– kierownik Wydz. Ekonomiczno- Rolnego WK ZSL,
– dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim,
– prezes zarządu Woj. FOŚiGW.

3. Andrzej Kaczmarek Opole Ekonomista, księgowość, podatki, ubezpieczenia społeczne, rozliczenia finansowe, zamówienia publiczne

– Społem- kierownik działów zatrudnienia i płac, ekonomicznych i finansowych,
– „Premo” w Opolu – specjalista w zakresie płac, podatków, ubezpieczeń, umów, rozliczeń finansowych,
– Społem Opole gł. specjalista do spraw kadr, płac, podatków, rachunkowości.

4. Marian Pecela Opole Org. i zarz. robotami budowlanymi oraz usługi budowlane, zamówienia publiczne (FIDIC) i unijne, ochrona środowiska, spółdzielczość, administracja  państwowa, handel, usługi, prawo gospodarcze, transport , spedycja , logistyka – stanowiska kierownicze w spółkach pr. handlowego oraz w spółdzielniach,
– członek rad nadzorczych spółdzielni oraz związków pracodawców zaplecza energetyki.
5. Andrzej Rybarczyk Opole Inżynier mechanik, zarządzanie, usługi, handel, kontrakty zagraniczne, zagadnienia techniczne w budownictwie, budownictwo, gospodarka

– pracownik naukowy i kierownik Instytutu Mineralnych Mat.- Budowlanych
– Wicemarszałek w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu
– prezes zarządu i dyrektor naczelny Cementowni „Odra” w Opolu

6. Taranowicz Marek Suchy Bór Budownictwo, szacowanie nieruchomości Biegły Sądu okręgowego w Opolu
7. Tynczynski Marek Opole Budownictwo ogólne, konserwacja zabytków

Biegły Sądu okręgowego w Opolu

8. Walkowiak Krystian Opole Budownictwo ogólne, przemysłowe, budownictwo lądowe

– inspektor nadzoru budowlanego w Cem. ”Górażdże” w Górażdzach
– zastępca dyrektora w WZ SR „SCH” Z i B w Kluczborku
– gł. specjalista w Biurze Planowania Przestrzennego w Opolu
– zastępca dyrektora Wydz. Gosp. Przestrzennej UW w Opolu

 

Lista nr 4
Arbitrzy  drugiej  instancji  rekomendowani  przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu

lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Specjalizacja Przebieg pracy zawodowej
1. Adamus Rafał Gliwice Prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo handlowe

Profesor Uniwersytetu Opolskiego dr hab., Kierownik Zakładu stosunków gospodarczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego równocześnie czynny radca prawny.

2. Sznajder Jan Wrocław Prawo cywilne, prawo budowlane, prawo upadłościowe, prawo przewozowe

Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie spoczynku – cywilista w tym dobra znajomość problematyki gospodarczej a szczególnie sporów inwestycyjnych.