baner1

Sąd Arbitrażowy

Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005r. (Dz. Ust 178 poz. 1478) W świetle tych przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc).
Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest z wielu przyczyn wielokrotnie niższy niż w sądach powszechnych, co zapobiega powstawaniu u podmiotów gospodarczych zatorów płatniczych.

Koszt uzyskania takiego wyroku jest w sądzie polubownym (arbitrażowym) również znacznie niższy niż w sądach powszechnych. Największe oszczędności występują w sporach o zapłatę dużych kwot powyżej 500.000 zł, przy których opłata sądowa wynosi w sądach arbitrażowych 2% do 0,75 %, podczas gdy takie opłaty w sądach powszechnych wynoszą 5% w jednej instancji.
Korzystanie z sądownictwa arbitrażowego zapobiega poza tym zrywaniu istniejących między podmiotami gospodarczymi stosunków handlowych i współpracy.

Dla zapewnienia wyrokom Opolskiego Sądu Polubownego (Arbitrażowego) wysokiej jakości prezydium tego sądu zapewniło stworzeni trzech List Arbitrów Rekomendowanych, na których znajdują się między innymi nazwiska sędziów Sądu Najwyższego i Sądu Okręgowego w Opolu w stanie spoczynku oraz nazwiska byłych długoletnich sędziów, którzy następnie przeszli do pracy w kancelariach adwokackich i radców prawnych.