Realizacja Projektu „Różnica i podobieństwa w czeskim i polskim systemie podatkowo-księgowym”. Zaproszenie na szkolenia.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Od 1. 1. 2017 Opolska Izba Gospodarcza wraz z partnerem wiodącym Czesko-Polską Izbą Handlową realizuje projekt pt.:

„Różnice i podobieństwa w czeskim i polskim systemie
podatkowo-księgowym“

 

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120./0.0/0.0/16_013/0000656

 

Harmonogram realizacji:          od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017

Skrócony opis projektu:

Projekt jest ukierunkowany na problematykę księgowo-kadrową w PL i CZ, będzie realizowany za pośrednictwem 4 seminariów na polskiej stronie i 4 seminariów na czeskiej stronie. Seminaria poprowadzą doświadczeni eksperci.

Cele projektu:

1)  Pomoc polskim oraz czeskim przedsiębiorcom i organizacjom w rozwoju współpracy na czesko-polskim pograniczu.
2) Organizacja 8 szkoleń, mających na celu pomoc polskim oraz czeskim przedsiębiorcom i organizacjom w rozwoju współpracy na czesko-polskim pograniczu.
3) Podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zagadnieniami podatkowymi w polsko-czeskiej współpracy.
4) Poszerzenie wiadomości o przepisach i zwyczajach w czeskim systemie podatkowym, wyliczania kosztów personalnych we wzajemnych relacjach handlowych -praktyczne przykłady

Tematy szkoleń:

30 marzec 2017           VAT

07 kwiecień 2017         Podatki dochodowe

12 kwiecień 2017         Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu

21 kwiecień 2017         Ubezpieczenia społeczne (ZUS, zdrowotne) i prawo pracy w Polsce

>>WYKAZ SZKOLEŃ <<