Przedłużony termin na złożenie wniosku o wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo,
informujemy, że przedłużamy do końca miesiąca, tj. do 31.08 termin na złożenie wniosku o wsparcie pomostowe na kolejne 6 m-cy.
Można wnioskować o kwotę do 1000 zł/m-c na pół roku. Katalog wydatków jakie można wykazać jest taki sam jak przy wsparciu na pierwsze pół roku.
W załączeniu dokumenty, które należy wypełnić:
– wniosek,
– oświadczenie o otrzymanej pomocy (wykazujemy wartość dotacji i wsparcia pomostowe na pierwsze 6 m-cy),
– formularz informacji (…),
– oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu równolegle z innych źródeł.
– oświadczenie o nieposiadaniu długów.
Numerujemy całość numeracją ciągłą, parafki na każdej stronie, podpisy we wskazanych miejscach.
Wnioski składamy w dwóch kompletach.
Dodatkowo należy dołączyć zaświadczenia z ZUS  i US o niezaleganiu w tych instytucjach.
Na zaświadczenia się czeka, proszę to uwzględnić.
Z poważaniem
OIG Opole