O projekcie

Projekt „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą” udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej.

W jego ramach 50 osób otrzyma środki na założenie działalności gospodarczej.

Z projektu może skorzystać osoba, która ukończyła 30 lat życia, pozostaje bez zatrudnienia (może, ale nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy), w tym rolnicy poniżej 2ha przeliczeniowych, zamieszkuje województwo opolskie, przez rok wstecz nie prowadziła własnej firmy. Preferencje dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu można uzyskać bezzwrotną dotację w wysokości 25 tys. zł z przeznaczeniem na uruchomienie działalności, wsparcie pomostowe w wysokości 1 tys. zł/miesięcznie przez 6-12 miesięcy (łącznie 6-12 tys. zł) z przeznaczeniem na utrzymanie firmy, bezpłatne szkolenie z zakresu księgowości, sporządzania biznes planu, prowadzenia firmy, prawa, bezpłatne doradztwo związane z przygotowaniem wniosku oraz biznesowe na etapie prowadzenia firmy.