Poszukiwany Główny Księgowy – Oferta Pracy

 

Opolska Izba Gospodarcze ul. Krakowska 39, 45-075 Opole zatrudni osobę na stanowisko Gł. Księgowego w wymiarze ½ etatu.

Dane kontaktowe 77  441-76-68/9, e-mail:  oig@oig.opole.pl

Zakres obowiązków Głównego Księgowego:

 • prowadzenia rachunkowości OIG,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
 • umiejętność interpretowania przepisów,
 • sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżących korekt,
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych, księgowanie dokumentów finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, ING Bank Śląski, BGK itd.),
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • rozliczanie pozyskiwanych środków finansowych z innych źródeł,
 • wykonywanie innych poleceń służbowych Prezesa Zarządu OIG.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługa bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programu SUBIEKT GT,
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy własnej.
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego lub podobnym