Posiedzenie Rady Opolskiej Izby Gospodarczej (29.06.2018)

 

W siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Rady OIG. Obrady miały miejsce 29 czerwca br.

W posiedzeniu wzięło udział ośmiu z jedenastu członków Rady OIG. Obrady prowadził przewodniczący Rady prof. Marian Duczmal. Tematy posiedzenia, które zostały przedstawione podczas posiedzenia to m.in. : Powołanie Prezesa i Prezydium Sadu Arbitrażowego przy OIG, organizacja XV Opolskiej Nagrody Jakości, która planowana jest na koniec września 2018 roku oraz powołanie składu Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji 2017.

Podczas obrad Prezes Zarządu OIG Henryk Galwas przedstawił członkom Rady wyniki ekonomiczne z ostatnich pięciu miesięcy działalności Opolskiej Izby Gospodarczej.
W skład powołanej podczas posiedzenia Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji 2017, weszło piętnastu członków z wojewodą opolskim Adrianem Czubakiem, marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą oraz prezydentem Opola Arkadiuszem Wiśniewskim na czele. Skład Kapituły pozostał taki sam jak w poprzednim roku.