baner5

Kapituła ONJ

KAPITUŁA Opolskiej Nagrody Jakości 2019

  1. Adrian Czubak –  Wojewoda Opolski
  2. Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
  3. Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta  Opola
  4. Marian Duczmal – Przewodniczący Rady OIG,  Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i   Administracji w Opolu
  5. Marek Tukiendorf  –  Rektor   Politechniki Opolskiej
  6. Wilhelm Beker – Wiceprzewodniczący Rady OIG, Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie
  7. Karol Cebula – Wydawca „Strzelca Opolskiego”
  8. Roland Wrzeciono – Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu
  9. Wiesława Piątkowska –Stepaniak – Prorektor ds. Zarządzania i Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego
  10. Henryk Galwas –  Prezes Zarządu OIG,  Sekretarz Kapituły