Praca – Asystent Zarządu OIG

Opolska Izba Gospodarcza zatrudni Pracownika na stanowisku: Asystent Zarządu – umowa o pracę na zastępstwo. CV prosimy kierować na adres e-mail: grazyna.tlalka@oig.opole.pl Tel. 77 441 76 68/9

Zakres obowiązków:

 • Profesjonalna obsługa pracy Prezesa Zarządu,
 • Prowadzenie kalendarza spotkań Prezesa Zarządu,
 • Koordynowanie współpracy Prezesa Zarządu z poszczególnymi działami firmy i Pracownikami,
 • Organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu – kancelarii firmy, prowadzenie rejestrów korespondencji, redagowanie pism i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
 • Rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących do firmy,
 • Nadzorowanie i odbieranie korespondencji pocztowej,
 • Bieżące informowanie przełożonego o stanie prowadzonych prac,
 • Ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań,
 • Zarządzanie hierarchią informacji napływających do sekretariatu, sortowanie i syntezowanie najbardziej istotnych danych,
 • Monitorowanie rozmów telefonicznych, przyjmowanie wyznaczonych interesantów,
 • Przygotowywanie odpowiednich materiałów i informacji Prezesowi Zarządu,
 • Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji na potrzeby Prezesa Zarządu i jego gości,
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy i Przełożonego,
 • Organizacja i obsługa spotkań oraz narad Zarządu,
 • Zbieranie danych i ich analiza, raportowanie i sporządzanie protokołów z zebrań,
 • Udział w pracach związanych z organizowaniem procesów biznesowych,
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,
 • Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 • Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym tajemnicy służbowej,
 • Wykonywanie innych zleconych poleceń służbowych Prezesa Zarządu OIG.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe (min. licencjat),
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • Rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność oraz dobra organizacja pracy własnej.
 • Mile widziane kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.