baner3

Organy Izby

WALNE  ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów Statutowych. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Radę Izby co 3 lata w II kwartale danego roku. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze  zwoływane jest przez Radę Izby co roku w I kwartale danego roku za wyjątkiem lat, w których zwoływane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

RADA  IZBY

Rada Izby jest najwyższym organem Izby w czasie miedzy Walnymi Zgromadzeniami.

SKŁAD  RADY  IZBY:

PREZYDIUM

PRZEWODNICZACY  RADY
Prof. dr hab. Marian Duczmal, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

WICEPRZEWODNICZACY
Wilhelm Beker, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie

WICEPRZEWODNICZĄCY
Ryszard Błaszków, Dyrektor Lesaffre Polska S.A. z Wołczyna

WICEPRZEWODNICZĄCY
Andrzej Rybarczyk

SEKRETARZ
Bartosz Ryszka właściciel firmy  „ rbline”   Bartosz Ryszka z Opola

CZŁONKOWIE RADY
Renata Gumała, Prezes Banku Spółdzielczego „Bank Rolników” w Opolu
Zdzisław Bąk, Prezes Banku Spółdzielczego  w Namysłowie
Andrzej Drosik, Dyrektor NUTRICIA Zakłady produkcyjne sp. z o.o. w Opolu
Jarosław Najczuk, Prezes NajPol-Druk sp. z o.o. z Brzegu
Marian Siwon,  Prezes  Multiserwis sp. z o.o. z Krapkowic
Piotr Paweł Żur,  Prezes „PIOMAR” Sp. z o.o. z Opola

KOMISJA  REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Wojciechowski – Towarzystwo Sportowe Kolejarz Opole

WICEPRZEWODNICZĄCA
Ewa Sierpina – właścicielka  firmy  Usługi Doradcze-Ewa Sierpina  z Kluczborka

SEKRETARZ
Adrian Piechota – Wiceprezes Zarządu IMEX PIECHOTA  Sp. z o.o. Sp.K.

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY
Ryszard Podgórski – Wiceprezes Zarządu „Konsalnet-Inowopol” Sp. z o.o. w Warszawie

WICEPRZEWODNICZĄCY
Roman Frączkowski – Wiceprezes Junior S.C. Szkoła Języków Obcych w Opolu

CZŁONKOWIE SĄDU
Jacek Bąk – właściciel Firmy Handlowo- Usługowej  Jacek Bąk z Olesna
Marek Gonet – Prokurent, Główny księgowy  firmy  ENERGO – MECHANIK sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich

SEKRETARZ KOMISJI
Henryk Glaubic – „Bad –Bil” Biuro Ekspertyz i  Badania Bilansów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce sp. z o.o. Grupa Finans-Servis

ZARZĄD  IZBY

Prezes Zarządu Henryk  Galwas

Kadencja Organów Izby trwa 4 lata.