baner3

O Izbie

OIG została powołana 26 czerwca 1990r. Powołana została na mocy Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Lista członków założycieli liczyła 119 podmiotów gospodarczych.

  • Jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności.
  • Jest obecnie jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w woj. opolskim.

Zgodnie z zapisem ustawowym w Izbie mogą się zrzeszać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą i wnoszą wkład w urzeczywistnienie celów Izby oraz dają rękojmię ich realizacji.

Przyjęcie podmiotów gospodarczych w poczet członków Izby następuje na podstawie Uchwały Zarządu Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.

Na dzień dzisiejszy Izba zrzesza ok 450 firmy, nie tylko z Opolszczyzny, ale również z innych regionów Polski. Od prawie 30 lat Izba jest platformą dialogu i współpracy pomiędzy opolskimi przedsiębiorstwami a organami władzy państwowej i samorządowej. Jako wiarygodny partner kreujemy innowacyjną gospodarkę, integrując i wspierając środowisko opolskich przedsiębiorców. Prowadzimy działalność promocyjną na rzecz swoich członków oraz pomagamy nawiązywać kontakty z partnerami w kraju i za granicą. Profesjonalizm i wysoka jakość prowadzonych przez OIG usług potwierdzona została poprzez uzyskanie Certyfikatu PN-EN ISO 9001-2009 w zakresie działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, informacyjnych i doradczych oraz legalizacji dokumentów.

Od 2004 r. wydajemy miesięcznik „Forum Opolskiego Biznesu”. Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Przy OIG działa Klub Młodych Przedsiębiorców oraz Sąd Arbitrażowy, gdzie rozstrzygane są wszelkie spory przedsiębiorców. Jednymi z największych i najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Izbę są konkursy Opolska Nagroda Jakości, Znakomity Przywódca, Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania oraz Laury Umiejętności i Kompetencji.

W 2004 r. OIG jako jedna z pierwszych w kraju ustanowiła Regionalną Edycję Polskiej Nagrody Jakości. Celem tego konkursu jest nagradzanie tych, którzy w codziennym działaniu stosują metody pracy i systemy zarządzania jakością. W listopadzie 2013r. OIG otrzymała Polską Nagrodę Jakości w kategorii „Organizacje Samorządu Gospodarczego”.

Pliki do pobrania:

 

Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989r.
Statut Izby