NOWE KONKURSY – NOWE MOŻLIWOŚCI

 

Szanowni Państwo,

Już w lutym 2019 rozpocznie się nabór do poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Konkurs przewidziany jest dla podmiotów MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), które na terenach przygranicznych naszego województwa tj. w powiecie nyskim, prudnickim lub głubczyckim zechcą realizować projekt dot. inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny,
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Więcej informacji: 

Nowe Konkursy 2019

Klimkiewicz Knapik

ul. Drobiarska 2A

45-410 Opole

tel. 77 40 98 352

e-mail: biuro@klimkiewiczknapik.pl

Członek Opolskiej Izby Gospodarczej