baner1

Cennik

Cennik usług legalizacyjnych

(dotyczy eksportu)

 

Lp. Czynności legalizacyjne Cena w PLN Stawka 

VAT w %*

1. Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne

pochodzenie towaru na formularzu Krajowej Izby

Gospodarczej

 

100

 

0

 

2. Wystawienie świadectwa pochodzenie towarów

finansowanych ze środków unijnych

200 0

 

3. Wystawienie dodatkowej strony świadectwa pochodzenie

towarów finansowanych ze środków unijnych

200 0

 

4. Legalizacja dokumentów handlowych związanych z

eksportem towarów

80 0

 

5. Legalizacja dodatkowych, powyżej 4 kopii, dokumentów

handlowych związanych z eksportem towarów

10 0

 

6. Dodatkowa legalizacja każdej strony legalizowanego

dokumentu handlowego związanego z eksportem towarów

60 0

 

7. Przygotowanie wniosku o legalizację dokumentów

handlowych związanych z eksportem towarów

50 0
8. Przygotowanie dokumentów do wniosku o legalizację

dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów

25 0

 

* W przypadku potwierdzania lub / i wystawiania dokumentów do krajów Unii Europejskiej stawka podatku VAT wynosi 23%

 

 

Cennik usług legalizacyjnych

(dotyczy importu)

 

Lp.

 

Czynności legalizacyjne

 

Cena

w PLN

Stawka

VAT w %

9. Legalizacja dokumentów handlowych związanych z importem

Towarów

100 23

 

10. Formularze form A 3 23