baner1

Cennik

lp. Czynności legalizacyjne Cena netto w zł Stawka VAT w %
1. Legalizacja faktury handlowej, umowy, specyfikacji, świadectwa weterynaryjnego, fitosanitarnego, sanitarnego, świadectwa wydanego przez inspekcję handlową lub innych dokumentów handlowych wydanych przez jednostki administracji państwowej lub samorządu terytorialnego; poświadczenie autentyczności podpisu na pełnomocnictwie lub na innych dokumentach handlowych związanych z eksportem towaru 75 0
2. Legalizacja faktury handlowej, umowy, specyfikacji, świadectwa weterynaryjnego, fitosanitarnego, sanitarnego, świadectwa wydanego przez inspekcję handlową lub innych dokumentów handlowych wydanych przez jednostki administracji państwowej lub samorządu terytorialnego; poświadczenie autentyczności podpisu na pełnomocnictwie lub na innych dokumentach handlowych nie związanych z eksportem towaru 75 23
3. Poświadczanie zgodności kopii, kserokopii dokumentu z oryginałem dokumentu związanego z eksportem towaru 55 0
4. Poświadczenie zgodności kopii, kserokopii dokumentu z oryginałem dokumentu nie związanego z eksportem towaru 55 23
5. Wystawienie, na podstawie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny, dodatkowego świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar 100 0
6. Dodatkowa legalizacja w Krajowej Izbie Gospodarczej świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowana wymogami kraju odbiorcy towaru nie należącego do UE 75 0
7. Dodatkowa legalizacja w Krajowej izbie Gospodarczej świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowana wymogami kraju odbiorcy towaru należącego do UE 75 23