Laury Umiejętności i Kompetencji

Laury Umiejętności i Kompetencji to nagroda mająca ogólnopolski a nawet europejski wymiar pomimo swoich regionalnych korzeni.

Od 1992 roku przedstawiciele Regionalnej Rady Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wspólnie z Zarządem Telewizji Polskiej S.A. oddział terenowy w Katowicach, redakcje : Radia Katowice S.A. i Trybuny Śląskiej – postanowili co roku nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji nieprzeciętnych menedżerów, firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a także autorytety moralne i najwybitniejszych reprezentantów nauki, oświaty, kultury i sztuki. Tym wysokim, prestiżowym odznaczeniem objęte były ówczesne województwa: katowickie, opolskie, bielsko-bialskie  i częstochowskie.

Instytucjami wiodącymi w zakresie wyłaniania kandydatów do tego zaszczytnego wyróżnienia są regionalne Izby Gospodarcze w Katowicach, Opolu, Bielsku-Białej i Częstochowie jak również powoływana co roku Kapituła.

Wyróżnienie Laurami Umiejętności i Kompetencji stało się już tradycją , która na trwale wpisała się w Opolską rzeczywistość.