Kontakt

Osoba do kontaktu:

Specjalista ds. kontaktów gospodarczych
Lilianna Łuczkiewicz
tel. 77 441 76 68 (69)
e-mail: l.luczkiewicz@oig.opole.pl