Inwestuj w Opolu – Miasto Opole

Opole jest 120-tysięcznym miastem wojewódzkim położonym na południu Polski. W ramach 320-tysięcznej Aglomeracji, Opole prowadzi ścisłą współpracę z wchodzącymi w jej skład gminami, nakierowaną na rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Opole posiada dogodne i szybkie połączenia kolejowe, których gęstość dwukrotnie przewyższa średnią krajową. Również transport rzeczny jest ważną osią komunikacyjną miasta. Na rzece Odrze, w granicach administracyjnych gminy, znajdują się dwa porty rzeczne, wyposażone w basen, bocznicę kolejową oraz suwnicę przystosowaną do przenoszenia kilkuset tonowych ładunków. Dostęp do miasta zapewnia doskonałej jakości sieć połączeń drogowych– autostrada A4. Dzięki autostradzie dotarcie do najbliższych międzynarodowych portów lotniczych we Wrocławiu (100km) i Katowicach (110km) zajmuję niecałą godzinę. W samym mieście funkcjonuje sprawny system komunikacji publicznej, który dostosowywany jest do potrzeb inwestorów zarówno w zakresie lokalizacji nowych przystanków jak i częstotliwości kursowania autobusów.

       

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmikiem dot. inwestowania w Opolu.

Link: www.youtube.com/watch?v=avkTfhrX_Sg