Informacja dot. projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaje przedsiębiorcą”

Opolska Izba Gospodarcza informuje, iż w dniu 8.09.2017r. Eksperci zakończyli ocenę złożonych wniosków biznesplanów, na podstawie których ustalono punktację celem stworzenia listy rankingowej, która przesłana zostanie do zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Po zatwierdzeniu listy wyniki zostaną ogłoszone poprzez zawiadomienie uczestników telefonicznie i mailowo oraz zamieszczenie na stronie internetowej Opolskiej Izby Gospodarczej.

Takie są wymogi zachowania procedur.