Informacja dot. projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaje przedsiębiorcą”

Informujemy, że w dniach 13-20.04 przyjmujemy wnioski o wsparcie pomostowe.

Wniosek składamy w dwóch egzemplarzach.

Do pobrania:

– wniosek,

– oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

– formularz informacji,

– oświadczenie o innych źródłach.

Informacje jak przygotować wniosek prześlemy dodatkowo mailem.

Wnioski składamy osobiście lub wysyłamy pocztą.

 

Pliki do pobrania:

Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Formularz informacji przyznawanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu równolegle z innych źródeł