Informacja dot. projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaje przedsiębiorcą”

Opolska Izba Gospodarcza informuje, że czynności związane z realizacją Projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą” przebiega według obowiązujących procedur. Tak więc po przekazaniu listy rankingowej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, otrzymaliśmy zwrotną informację o usunięcie pewnych usterek w okresie do 7 dni od daty otrzymania. Usterki te wynikają z przyczyn leżących po stronie Komisji Oceny Wniosków/OIG za które przepraszamy.

Aktualnie kończymy realizować zalecenia, a o kolejnych etapach będziemy Państwa informować na stronie internetowej.