Informacja dot. projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaje przedsiębiorcą”

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – pobierz.
Podstawą wypłacania będzie aneks do umowy na podstawowe wsparcie pomostowe.
W celu jego zawarcia będziemy się z Państwem kontaktować indywidualnie.