Informacja dot. projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaje przedsiębiorcą”

Szanowni Państwo,

w  dniu wczorajszym  zostały zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy wyniki prac Komisji Oceny Wniosków dot. Przyznania podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą”. Informujemy, że każda osoba otrzyma indywidualną wiadomość o wynikach oceny.  Zaakceptowana lista wsparcia pomostowego znajduje się w załączeniu. Przypominamy, że katalog kosztów kwalifikowanych został określony w  „Zasadach udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020 ( sekcja 5.4.1)

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z w.w  Zasadami….. wydatki dotyczące kosztów administracyjnych zaliczają się do wydatków kwalifikowanych tylko w przypadku posiadania umowy najmu , dzierżawy lub posiadania prawa własności ( pod warunkiem, że lokal wykorzystywany jest wyłącznie do potrzeb prowadzenia działalności, bądź proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni), natomiast wydatki dotyczące kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń są kwalifikowane tylko w przypadku posiadania umowy na firmę.

Pliki do pobrania:

Zestawienie wniosków do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego