Dyżury ekspertów podatkowych w OIG – nieodpłatne

Uprzejmie informujemy, że od lutego br. w siedzibie Opolskiej Izby Gospodarczej odbywają się dyżury ekspertów podatkowych, którzy nieodpłatnie świadczą swoje usługi.

Pierwszy dyżur odbył się dnia 8.02.br. (piątek) w godzinach 12:00 – 14:00 w Opolu, ul. Krakowska 39 II piętro. (siedziba Opolskiej Izby Gospodarczej). W tym dniu dyżur pełnił doradca podatkowy Pani Elżbieta Konopka.

W niedługim czasie postaramy się Państwu przedstawić wykaz dyżurów zaplanowanych do końca czerwca 2019r. W czasie dyżuru doradca podatkowy udziela porad: osobiście i telefonicznie pod numerem Tel. 77 441 76 66 (Uwaga numer telefonu jest czynny wyłącznie w godzinach dyżuru doradców podatkowych).

Firmy które chcą się spotkać osobiście z doradcą, bardzo prosimy o przesłanie mailem nr NIP-u firmy i zaproponowaną godziną spotkania na adres g.koryzma@oig.opole.pl

Jednocześnie informuję, iż doradca podatkowy jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, jak adwokaci, lekarze, pielęgniarki, radcowie prawni. Na mocy ustawy zobowiązani są więc do nieujawniana informacji poufnych uzyskanych w związku wykonywaniem czynności.