„Dialog Obywatelski” w Opolu

W Opolu odbyło się wydarzenie (29.06.18)  pod nazwą „Dialog Obywatelski”. Debata dotyczyła przyszłości jednolitego rynku europejskiego i miejsca na tym rynku małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w przyszłej perspektywie budżetowej na lata 2021 -2027.

W debacie uczestniczyli:  Elżbieta Bieńkowska, komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Danuta Jazłowiecka, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

Sala Centrum Nauka-Biznes Politechniki Opolskiej wypełniona była do ostatniego miejsca. Na spotkanie przybyli głównie przedsiębiorcy, młodzież akademicka oraz mieszkańcy zainteresowani problematyką europejską. Obecni byli także opolscy parlamentarzyści.

Na początku Marszalek – gospodarz regionu wskazał na korzyści jakie daje dialog. Dzięki wymianie poglądów, przedstawieniu swoich racji udało nam się stworzyć budżet obywatelski, który odpowiada zapotrzebowaniu społecznemu –podkreślił Buła. Mam nadzieje że dialog z mieszkańcami naszego regionu pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy obowiązujące w Unii Europejskiej – zakończył swoje wprowadzenie do dyskusji.

Następnie głos zabrała Komisarz Bieńkowska. Powiedziała o możliwościach jakie oferują unijne programy i dotacje.

Nie jesteśmy mniej przedsiębiorczy od Amerykanów czy Chińczyków. Zwłaszcza młodych przedsiębiorców z Polski ogranicza brak dostępu do kapitału, do pieniędzy – stwierdziła .

Jak się okazuje w Europie jest dużo pieniędzy. Problem polega na tym ze Ci którzy dysponują kapitałem są bardzo niecierpliwi . Chcą wspomóc projekty – zwłaszcza innowacyjne, ale oczekują szybkiego zwrotu zainwestowanych pieniędzy i to najlepiej z dużym zyskiem. A biznes jak się okazuje nie lubi pośpiechu.

Z kolei posłanka Danuta Jazłowiecka skoncentrowała swój wstęp do dyskusji na dyrektywie o delegowaniu pracowników. Dokument regulujący pracę i płacę pracowników, zatrudnionych poza macierzystym krajem nie może się, niestety doczekać na konsensus państw-członków Unii Europejskiej Partykularne interesy poszczególny krajów sprawiają, że swobodny przepływ siły roboczej – co legło u podstaw Unii – jest tylko zapisem teoretycznym – podkreśliła euro poseł Jazłowiecka. Trzeba zaznaczyć że Polska deleguje najwięcej pracowników. Potem w kolejności są Niemcy i Francja.

W następnej części spotkania przyszła kolej na pytania z sali, które m.in. dotyczyły rynku pracownika w UE oraz strefy Euro. Pytano też o Brexit i nowe technologie i innowacje w kontekście dotacji unijnych

Dialog Obywatelski to inicjatywa Komisji Europejskiej. Prowadzony jest od 2012 roku i jak pokazało spotkanie w Opolu jest pomysłem trafionym w przysłowiową dziesiątkę.

Każdy z nas, obserwując to co dzieje się w Brukseli, interesując się rozwiązaniami uchwalanymi przez Parlament Europejski ma wątpliwości, pytania i dobrze ze można w takiej bezpośredniej formie je wyjaśnić, uzyskać kompetentne odpowiedzi –podkreślali po spotkaniu uczestnicy tej debaty.

Dodajmy że partnerem opolskiego Dialogu Obywatelskiego byli:

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu , wydz. Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolska Izba Gospodarcza, Europe Direct w Opolu, Katowicach i Wrocławiu oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu.

Dialog Obywatelski w Opolu był transmitowany w Internecie. Równolegle podobne spotkania z udziałem unijnych parlamentarzystów odbyły się w Marsylii i Amsterdamie.

Autor: Janusz Maćkowiak

Foto: Katarzyna Kownacka (OCRG)