Aktualności

Realizacja Projektu „Różnica i podobieństwa w czeskim i polskim systemie podatkowo-księgowym”. Zaproszenie na szkolenia.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Česká republika – Polsko Od 1. 1. 2017 Opolska Izba Gospodarcza wraz z partnerem wiodącym Czesko-Polską Izbą Handlową realizuje projekt pt.: „Różnice i podobieństwa w czeskim i polskim systemie podatkowo-księgowym“   Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120./0.0/0.0/16_013/0000656   Harmonogram realizacji:          od 1 stycznia 2017 do 31 […]

więcej

Zaproszenie dla Członków Opolskiej Izby Gospodarczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

  Rada Opolskiej Izby Gospodarczej zgodnie z § 16 pkt. 2 , 3 i 4 Statutu OIG, na swoim posiedzeniu w dniu 10 marca 2017r. podjęła Uchwałę Nr10/42/R/2016 Rady OIG o zwołaniu     Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Opolskiej Izby Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 28 marca 2017r. (wtorek) o godzinie 12 00, w przypadku braku quorum, […]

więcej

Zaproszenie na spotkanie Klubu Młodych Przedsiębiorców pn.: „Od pomysłu do zysku”

                       Opolska Izba Gospodarcza, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole, Akademicki inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego pragną serdecznie zaprosić na spotkanie Klubu Młodych Przedsiębiorców pn. : „Od pomysłu do zysku  ” Spotkanie odbędzie się 22 marca 2017 roku (środa) o godzinie 10:00 w budynku Uniwersytetu […]

więcej

Zaproszenie na cykl szkoleń „Różnice i podobieństwa w czeskim i polskim systemie podatkowo-księgowym”

                                         Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleń pt: „Różnice i podobieństwa w czeskim i polskim systemie podatkowo-księgowym“. Szkolenia będą ukierunkowane na problematykę podatkowo-księgową w Czechach. Szkolenia są skierowane do firm i instytucji współpracujących z czeską stroną, […]

więcej

Ruszyła rekrutacja

Opolska Izba Gospodarcza realizuje projekt „Biorę los w swoje ręce i zostaję przedsiębiorcą”. W jego ramach 50 osób otrzyma środki na założenie działalności gospodarczej. Z projektu może skorzystać osoba, która: ukończyła 30 lat życia, pozostaje bez zatrudnienia (może, ale nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy), w tym rolnicy poniżej 2ha przeliczeniowych, zamieszkuje województwo opolskie, […]

więcej

Opolska Nagroda Jakości 2017

Opolska Izba Gospodarcza, zaprasza do udziału w konkursie „Opolska Nagroda Jakości” Wszyscy pracują na jakość Jakość jest najlepszą rekomendacją, a zarazem reklamą dla przedsiębiorstwa. Opolska Izba Gospodarcza postanowiła po raz kolejny nagrodzić tych, dla których jakość w ich firmach nie jest pojęciem obcym. To już czternasta edycja Opolskiej Nagrody Jakości. Ustanawiający Opolską Nagrodę Jakości mają […]

więcej

Zaproszenie na szkolenie pt. „Jak zbudować zespół skuteczny biznesowo?”

                                                              Szanowni Państwo, Opolska Izba Gospodarcza oraz EBM Consulting – członek Opolskiej Izby Gospodarczej, zapraszają serdecznie przedsiębiorców, przedstawicieli działów HR, menadżerów, liderów zespołów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu […]

więcej

Zaproszenie na szkolenie „SpeedUp Business”

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na najbliższy SpeedUp Business! Temat szkolenia: VAT w firmie – zmiany w ustawie. Zapraszamy studentów i przedsiębiorców w dniu 23.02.2017 o godz. 12:00. Szkolenie poprowadzi ekspert z Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. SpeedUp Business to cykl spotkań dla przedsiębiorców i studentów organizowany przez AIP UO w każdy ostatni […]

więcej

Kongres Samorządowy Opole 2016

Kongres Samorządowy to unikatowa w skali kraju platforma wymiany doświadczeń i kompetencji wśród Przedstawicieli Samorządu Terytorialnego w Polsce, poświęcona nowoczesnym technologiom oraz zaawansowanym procesom biznesowym w służbie poprawy jakości i warunków życia polskiego społeczeństwa. Wydarzenie gromadzi przedstawicieli Rządu i Samorządów, przedsiębiorców oraz naukowców. Głównymi prelegentami będą Wiceprezesi Rady Ministrów dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i […]

więcej

Zmiany dot.legalizacji kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09

Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Szczegóły pod numerem 77 44 17 668 (669) […]

więcej

PHU ,,WSP Opole” poszukuje kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „WSP OPOLE” Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30.09.2016 r. w siedzibie Spółki w Opolu, przy ul. Oleskiej 113, 45-231, w sekretariacie w godz. 7:00 – 15:00. Terminem wpływu […]

więcej